Strona główna » Rada Miasta Sanoka w obronie TV „Trwam” - aktualizacja

Rada Miasta Sanoka w obronie TV „Trwam” - aktualizacja

Rada Miasta Sanoka przyjęła oświadczenie w obronie TV „Trwam”. Wnioskodawcą był radny Wojciech Pruchnicki. Oświadczenie zostało przyjęte 8 głosami „za”, 4 głosy „przeciw” oraz 2 radnych wstrzymało się.

Za przyjęciem oświadczenia głosowali : Wojciech Pruchnicki, Andrzej Chrobak, Henryka Tymoczko, Roman Babiak, Wojciech Wydrzyński, Maciej Drwięga, Zbigniew Daszyk, Maria Oberc, Adam Ryniak.

Za odrzuceniem byli: Jan Oklejewicz, Piotr Lewandowski, Teresa Lisowska i Jan Biega. Konkretnego stanowiska nie zajęli: Maciej Bluj oraz Tomasz Dańczyszyn.

TN

Poniżej prezentujemy tekst oświadczenia…

Sanok, 28 lutego 2012 r.

 

Oświadczenie Rady Miasta Sanoka

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

My, Radni Miasta Sanoka, wyrażamy głębokie zdziwienie i zażenowanie tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że Telewizja Trwam jest jedyną telewizją w Polsce, z którą dziesiątki tysiące osób mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i pogłębiać swoją więź z Bogiem. W szczególności dotyczy to osób samotnych, chorych i starszych. Mamy nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaprzestanie dyskryminacji katolickich mediów i przyzna Telewizji Trwam koncesję na nadawanie ma tzw. multipleksie.

 

span style=


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334