Strona główna » Pytanie do starosty Powiatu Sanockiego

Pytanie do starosty Powiatu Sanockiego

Sanok, dn. 14.11.2011 r.

Szanowny Pan

 Robert Pieszczoch
Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego § 20 ust. 1 oraz Regulaminu działania Rady Powiatu Sanockiego Rozdz. V § 23 i 24 składam interpelację.

W Protokole nr 26/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 27 czerwca 2011 r. możemy przeczytać, że „przewodniczący Zarządu (Sebastian Niżnik – przyp.) wystąpił z propozycją połączenia mało efektywnych szkół np. ZS nr 4 i ZS nr 2 – podjęto rozmowy w tym temacie”. Również w dn. 28.10.2011 r. jedno z pism samorządowych porusza tę kwestię w rubryce „Ganimy”. Notatka redaktora spotkała się ze stanowczą reakcją Sebastiana Niżnika, starosty Powiatu Sanockiego, na sesji w dn. 28.10.2011 r. Ponadto nadmieniam, że z informacji Sebastiana Niżnika, starosty Powiatu Sanockiego, z dn. 27.10.2011 r. wynika, iż nie jest możliwe odsłuchanie nagrania z posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 15.09.2011 r. i sporządzenie stenogramu z tegoż zebrania, gdyż nagrania nie są archiwizowane. (w poprzedniej kadencji powiatu wszystkie posiedzenia Zarządu Powiatu były nagrywane i archiwizowane – przypomnienie własne).

W związku ze sprawą mam następujące pytania:

 1) czy w dniu 15 września 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sanockiego omawiano propozycję ewentualnego połączenia ZS nr 4 w Sanoku i ZS nr 2  w Sanoku?,

2) czy w dniu 15 września 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sanockiego omawiano kwestię, propozycję ewentualnego umieszczenia SOSW w Sanoku w obecnym budynku ZS nr 4 w Sanoku po przeniesieniu, połączeniu z ZS nr 2 w Sanoku bądź likwidacji ZS nr 4 w Sanoku?.

Z poważaniem

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

Odpowiedź zamieszczam poniżej. Niechaj soby znające problem w odpowiedni sposób  ocenią postępowanie Sebastiana Niżnika, starosty Powiatu Sanockiego. Niech ocenią wiarygodność tej odpowiedzi. Dotychczas każda odpowiedź na moją interpelację była opatrzona pieczątką i własnoręcznym podpisem Sebastiana Niżnika. Tym razem jest inaczej. Dlaczego?

(TN)

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334