Strona główna » Przypomnijmy o rtm. Witoldzie Pileckim - konkurs historyczny

Przypomnijmy o rtm. Witoldzie Pileckim - konkurs historyczny

"PRZYPOMNIJMY O RTM. WITOLDZIE PILECKIM. TRZEBA DAĆ ŚWIADECTWO".

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

SANOK,  17 maja 2012 r.

ORGANIZATOR: TG SOKÓŁ W SANOKU

FOTORELACJA 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334