Strona główna » Przeciwko gender i w obronie Lasów Państwowych

Przeciwko gender i w obronie Lasów Państwowych

Szanowni Państwo, ideologia gender jest szkodliwa. W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, który określi w naszym województwie sposób wydatkowania funduszy europejskich w latach 2014-2012, wnosimy zastrzeżenia, co do przekazywania środków na programy promujące gender.

Wzór pisma publikujemy poniżej. Można je także pobrać w Biurze PiS`u w Sanoku, ul. Rynek 23/1 w godzinach pracy biura.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo! Sejm w trybie bardzo przyśpieszonym podjął w ostatnich dniach decyzję w sprawie dywidendy, jaką muszą wpłacić Lasy Państwowe do budżetu państwa. Protestujmy przeciwko takim działaniom.

Poniżej publikujemy wzór listy udzielającej poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi.

Wzór listy można pobrać w Biurze PiS`u w Sanoku, ul. Rynek 23/1.

Wszystkie podpisy składamy w Biurze PiS`u w Sanoku, a następnie wysyłamy je pod wskazane adresy.

Zapraszamy do współpracy! Głos każdego z nas jest bardzo ważny! Nacisk ma sens!


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334