Strona główna » PROGRAM PiS - ZDROWIE

PROGRAM PiS - ZDROWIE

1.Stworzyć sieć szpitali publicznych

Przyjęty przez koalicję PO-PSL pakiet ustaw zdrowotnych powoduje, że najważniejszy będzie wynik finansowy kosztem efektów zdrowotnych i leczniczych. Podstawową zasadą rządzącą instytucją zdrowotną staje się zysk, któremu podporządkowane zostaje dobro chorego. Stoimy na stanowisku, że w systemie ochrony zdrowia powinien dominować sektor publiczny. Takie rozwiązanie podpowiadają doświadczenia innych państw europejskich. Dlatego przeciwstawiamy się komercjalizacji szpitali, która może być wstępem do ich prywatyzacji. Jesteśmy zdecydowani odwołać się do woli Narodu, który w tak ważnej sprawie, jaką jest własność szpitali, powinien wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum. Wprowadzimy ustawę o sieci szpitali publicznych. Wskaże ona te jednostki, które będą finansowane z budżetu i stworzą system szpitali, w których świadczenia medyczne gwarantowane ze środków publicznych będą udzielane wszystkim Polakom. Nigdy nie byliśmy przeciwnikami powstawania szpitali prywatnych. Zdecydowanie nie zgadzamy się jednak na jakąkolwiek formę prywatyzacji szpitali publicznych.

2.Rozwiązać NFZ

Wydatki na opiekę zdrowotną w naszym kraju należą do najniższych w Unii Europejskiej. W przeliczeniu na mieszkańca są one o blisko dwie trzecie niższe od średniej w krajach Unii Europejskiej. Dlatego w odpowiednim akcie prawnym zaproponujemy przepisy o sztywnym, trwałym i stabilnym poziomie wydatków z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Ponieważ dotychczasowy system finansowania opieki zdrowotnej nie sprawdził się, przeprowadzimy jego zmianę, z systemu ubezpieczeniowego na budżetowy. Zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia. Finansowanie jednostek opieki zdrowotnej odbywać się będzie za pośrednictwem urzędów wojewódzkich, co uprości i obniży koszty przepływu środków. To wojewoda odpowiadać będzie za stan bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego województwa. Płacić się będzie za faktycznie wykonane świadczenie zdrowotne, bez limitów. Niezbędnym fundamentem systemu ochrony zdrowia, który pragniemy wypracować, jest koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

3.Skrócić kolejki do lekarzy

Fundamentem systemu ochrony zdrowia powinna być podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Zapewnimy więc powszechną dostępność jej świadczeń tak, aby uzyskano je w dniu zgłoszenia. Ważny jest wolny wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Problemy medyczne obywateli powinny być w większości rozwiązywane przez lekarza rodzinnego. Aby zrealizować te założenia, rozszerzymy zakres zadań i uprawnień lekarzy rodzinnych, pielęgniarek oraz położnych środowiskowych. Pacjenci niezwykle boleśnie odczuwają kolejki do lekarzy specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zamiast obowiązujących obecnie limitowanych świadczeń wprowadzimy zasadę finansowania liczby pacjentów objętych opieką lekarza specjalisty. Podobna zasada ma obowiązywać w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej.

4.Przywrócic pielęgniarki i gabinety dentystyczne w szkołach

Stan zdrowia dzieci i młodzieży jest niepokojący. Konieczny jest więc wzmożony monitoring tej sytuacji. Dlatego pod naszymi rządami nastąpi odbudowa medycyny szkolnej. W tym celu zapewnimy funkcjonowanie gabinetów profilaktycznych w każdej szkole ze stałą obecnością pielęgniarek i dostępnością opieki lekarskiej, w tym dentystycznej. Polityka zdrowotna powinna także kłaść znacznie większy nacisk na promocję zdrowia i profilaktykę.

5.Obiżyć ceny leków

Seniorzy zdecydowanie częściej niż młodsi Polacy muszą korzystać z porad lekarskich, wydają też więcej pieniędzy na leki. Osobom starszym nie sprzyjają przepisy wprowadzane przez rządzącą koalicję PO-PSL, która przegłosowała ograniczenia dotyczące m.in. refundacji cen leków. Będzie to skutkowało podwyżkami już i tak wysokich cen leków. Porównując dochody Polaków oraz ceny leków widać, że nasze apteki należą do najdroższych w Europie. Dlatego doprowadzimy do tego, żeby na listach leków refundowanych było więcej zamienników drogich specyfików oraz sprawdzonych, nowoczesnych leków innowacyjnych.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334