Strona główna » Program PiS-rodzina

Program PiS-rodzina

1.Dbanie o wartości.

Naród rozwija się poprzez rodzinę. Fundament silnej moralnie rodziny upatrujemy w wartościach chrześcijańskich, które tworzą podstawy aksjologiczne naszego kręgu kulturowego. Niezmiennie opowiadamy się przeciwko aborcji i eutanazji. Polityka oparta na tych podstawowych wartościach, powinna polegać na kształtowaniu etyki życia rodzinnego i uwrażliwianiu na występujące w rodzinach zjawiska patologiczne. To zadania dla autorów programów wychowawczych w szkołach, dla organizacji pozarządowych i mediów.

2. Pomoc w zdobyciu mieszkania.

Pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Dlatego w styczniu 2007 r. nasz rząd wprowadził program Rodzina na swoim. Dzięki niemu małżeństwa kupujące pierwsze mieszkanie mogą zaciągnąć kredyt wspomagany ze środków publicznych. Ten program jest systematycznie ograniczany przez ekipę Donalda Tuska. Zmiany przyjęte przez koalicję PO-PSL w czerwcu 2011 roku ostatecznie go likwidują. To działanie utrudniające życie Polakom i osłabiające rozwój gospodarczy. Naszym celem jest przywrócenie oraz rozwinięcie Rodziny na swoim. Program obejmie większy krąg osób. Powołamy też – oparte na krajowym kapitale - kasy oszczędnościowo-budowlane, wzorowane na niemieckich Bausparkassen. Będą to banki wspierające budownictwo dla młodych, mniej zamożnych osób.

3. Wprowadzić ulgi prorodzinne.

Nowelizując ustawę o podatku dochodowym nie zapomnimy o zapisaniu w niej elementów prorodzinnych. Ulgi podatkowe to skuteczne wsparcie osób posiadających dzieci oraz podatników decydujących się na założenie rodziny. Ten program traktujemy długofalowo, a zakres przyznawanych ulg będzie zależał od stanu finansów publicznych oraz od tempa przezwyciężenia kryzysu.

4.Polepszyć opiekę nad  kobietami w ciąży i dziećmi.

Teoretycznie kobieta ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę w czasie ciąży oraz porodu, ale w praktyce musi płacić. Należy więc zwiększyć nakłady na tę opiekę. Bezpłatne będą szkoły rodzenia, porody rodzinne czy znieczulenie zewnątrzoponowe. Za to ostatnie trzeba obecnie płacić nawet, jeśli ze względów medycznych zleci je lekarz. Usprawnimy system opieki nad dziećmi. W teorii państwo zapewnia im bezpłatną opiekę zdrowotną. W rzeczywistości jest to jednak iluzja, szczególnie jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne. Obowiązujący system podstawowej opieki zdrowotnej nie gwarantuje dostępu do pediatry nawet w dzień. My zaś chcemy, aby najmłodsze dzieci zostały otoczone taką opieką przez całą dobę. Będzie to możliwe, jeśli powstaną punkty wzorowane na dawnych zespołach opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

5.Wydłużyć urlpoy macierzyńskie.

W pierwszych miesiącach życia stały kontakt matki z dzieckiem ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju noworodka. Niestety, proponowane przez nas wydłużenie urlopu macierzyńskiego nie uzyskało poparcia koalicji PO-PSL. Zamiast 26 tygodni urlopu mamy więc 20 tygodni. Co gorsze, ostatnie sześć tygodni to urlop nieobowiązkowy. W praktyce więc pracodawca może „zasugerować” szybszy powrót do pracy. Szczególną opieką należy otoczyć rodziców, których dziecko tuż po urodzeniu musi pozostać w szpitalu. Przeważnie dotyczy to wcześniaków. Ale bywają też inne zdarzenia losowe zmuszające do hospitalizacji, np. niska punktacja w skali Apgar czy dziecięce porażenie mózgowe. W takich przypadkach urlop powinien automatycznie ulegać wydłużeniu o czas pobytu dziecka w szpitalu, nie dłużej jednak niż osiem tygodni

6.Ułatwić opiekę nad najmłodszymi.

Do niedawna przepisy traktowały żłobki tak samo, jak zakłady opieki zdrowotnej. Dlatego bardzo trudno było je otworzyć. Co prawda zmieniło się prawo, ale państwo nie stworzyło warunków sprzyjających do ich powstawania. Podobnie jest z przedszkolami. Dlatego należy opracować system zachęt dla samorządów, tak aby opłacało się takie placówki otwierać. Należy też jasno określić kto może z nich bezpłatnie korzystać. Ustawowo zapewnimy opiekę pedagogiczną przynajmniej w najmłodszych klasach szkół podstawowych. Dzięki temu po zakończeniu zajęć szkolnych najmłodsi uczniowie będą nadal otoczeni opieką, a nauczyciele pomogą im np. w odrabianiu zadań domowych. Chcemy zlikwidować patologię, jaką są kosztowne korepetycje. Uczeń musi uzyskać pomoc w swojej szkole, a nie dodatkowo za nią płacić. Położymy nacisk na to, aby szkoły organizowały dodatkowe zajęcia sportowe czy kółka zainteresowań.

7.Pomagać rodzinom najuboższym.

Obecnie prawo do świadczeń rodzinnych ma każda rodzina, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł. Sztywno określona granica powoduje, że wystarczy przekroczyć ją o kilka złotych, by stracić pomoc. To zachęca do ukrywania dochodów. Co gorsze, od wielu lat świadczeń nie waloryzowano. Dlatego coraz więcej ludzi traci zasiłki. Chcemy wprowadzić zarówno obowiązek waloryzacji, jak i zmienić sposób określania minimalnego dochodu, który powinien być obliczany w stosunku do minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ aż 85 proc. rodzin wielodzietnych musi korzystać z pomocy, proponujemy Kartę rodziny wielodzietnej. Gminy wydadzą taki dokument rodzinom wychowującym co najmniej trójkę dzieci. Będzie on uprawniał do zniżek m.in. w środkach komunikacji, obiektach sportowych, kinach, teatrach i muzeach. Podmioty gospodarcze uczestniczące w tej akcji chcemy promować w mediach.

8.Wspierać osoby niepełnosprawne.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie mogą pokonać dwóch problemów. Mają za mały dostęp do stałej rehabilitacji, np. ruchowej czy logopedycznej. Brakuje też jakiegokolwiek zabezpieczenia emerytalnego dla rodzica, który zrezygnował z pracy zawodowej, aby zapewnić stałą opiekę ciężko choremu dziecku. Dlatego zaproponujemy zmiany na liście kontraktowanych usług medycznych gwarantujące m.in. stałą rehabilitację. Uważamy, że państwo zdecydowanie efektywniej powinno pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa zaledwie 25 proc. ponoszonych przez rodziny kosztów leczenia i rehabilitacji. Więc tylko od zamożności rodziców zależy czy dziecko będzie miało szansę na dobrą opiekę.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334