Strona główna » Prof. Staniszkis w GN: "Tusk zintensyfikował proces upartyjnienia państwa, przy jednoczesnym lekceważeniu prawa"

Prof. Staniszkis w GN: "Tusk zintensyfikował proces upartyjnienia państwa, przy jednoczesnym lekceważeniu prawa"

U podstaw kryzysu leży brak odpowiedzialności, nie wyciąganie konsekwencji z ewidentnych zaniedbań i nieprawidłowości, brak szacunku dla prawa. Do tego istnieją wielkie obszary, gdzie państwo funkcjonuje bez jakichkolwiek procedur

- mówi prof. Jadwiga Staniszkis w rozmowie z Bogumiłem Łozińskim w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego".

Zdaniem socjolog kryzys jest potężny, ale dzięki sprytowi Platformy, stosującej taktykę przenoszenia odpowiedzialności z instytucji na poszczególne osoby, nawet tak wielka afera jak Amber Gold nie wpłynęła znacząco na jej zachwianie jej pozycji.

Prof. Staniszkis wylicza przejawy kryzysu, dotykającego Polaków coraz boleśniej.

    Mamy inflację, drożyznę, bezrobocie, panuje poczucie pozostawienia ludzi samym sobie, bo nie ma czytelnej strategii rozwoju gospodarki, państwo jest zadłużane, a równowaga finansowa krucha, ponieważ problemy są przesuwane w przyszłość. Słabość opozycji, która powinna pokazywać się jako alternatywa, sprawia, że ludzie czują się bezradni wobec tych problemów. Urzędy, które mają kontrolować państwo też czują się bezradne, bo nie mają narzędzi i procedur, aby sprawy doprowadzić do końca, jak na przykład Komisja Nadzoru Finansowego, która dała pierwszy sygnał w sprawie Amber Gold.

    Kolejnym przejawem kryzysu jest tworzenie prawa ewidentnie pod grupy interesów, jak ustawa o zamówieniach publicznych, która nie daje ochrony podwykonawcom, a pośrednikom, którzy nie płacą wynajętym firmom


- mówi socjolog. Zapytana o zasadność powołania komisji śledczej ws. Amber Gold, twierdzi że "byłaby symbolicznym biciem piany, teatrem".

    Zresztą problem nie leży tylko w prawie, ale też w klimacie politycznym, który zapewnia bezkarność, jak w przypadku odpowiedzialności za katastrofę smoleńską, czy wyborze ścieżki śledztwa prowadzącej donikąd.

Zdaniem prof. Staniszkis, za dramatyczny stan państwa odpowiedzialny jest premier i rząd Platformy Obywatelskiej.

    Tusk zintensyfikował proces upartyjnienia państwa, przy jednoczesnym lekceważeniu prawa. W warunkach kryzysu te dwa elementy spowodowały, że na nowo pojawiła się silna klasa polityczna skupiona wokół rządowych agencji, funduszy w sektorze publicznym, czy środków europejskich, a to są bardzo duże pieniądze. Ta klasa polityczna dzięki upartyjnieniu i bezkarności zawłaszczyła państwo i wykorzystuje to do swoich interesów i do przerzucania kosztów kryzysu na społeczeństwo i na przyszłe pokolenia. To jest rodzaj wewnętrznej kolonizacji w pokomunistycznym kapitalizmie. Za czasów Tuska ten system się skonsolidował i w interesie korzystającej z niego klasy politycznej było sprawowanie władzy przez PO.

 

Cały wywiad w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego". POLECAMY!

http://wpolityce.pl/wydarzenia/35701-prof-staniszkis-w-tusk-zintensyfikowal-proces-upartyjnienia-panstwa-przy-jednoczesnym-lekcewazeniu-prawa


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334