Strona główna » PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. CZAS NA ZMIANY

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. CZAS NA ZMIANY

IMG_0332%20%28640x480%29.jpg

W czwartek 6 listopada 2014 r. w Sanoku na Posadzie w budynku starej plebanii przy ul. Lipińskiego 54 odbyło się spotkanie przedwyborcze kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość do wszystkich szczebli samorządu.

Spotkanie poprowadził Kazimierz Węgrzyn ( więcej: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-3-miasto-sanok/kazimierz-wegrzyn.html ), kandydat KW PiS do Rady Powiatu Sanockiego, a zarazem mieszkaniec dzielnicy Posada.

Na konwencję przybyło dwoje kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (z okręgu nr 5): Adam Drozd i Ewa Baranowska ( zob. http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-do-sejmiku-wojewodztwa-podkarpackiego.html ), którzy przedstawili swoją wizję i wolę zmian w województwie podkarpackim, podkreślając ich pilną potrzebę.

Zaprezentowano także kandydatów do Rady Powiatu Sanockiego z Okręgu nr 3 obejmującego Miasto Sanok ( więcej: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-3-miasto-sanok.html ), oraz kandydatów do Rady Miasta Sanoka (więcej: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-do-rady-miasta.html ).

Ponadto swoją koncepcję kierowania Gminą Sanok przedstawił Janusz Cecuła, ubiegający się o stanowisko Wójta Gminy Sanok ( więcej: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-urzad-wojta/kandydaci-na-wojta-gminy-sanok.html ).

W spotkaniu uczestniczył także ks. proboszcz Piotr Buk.

Przebieg spotkania zdominowała burzliwa dyskusja na temat konieczności i możliwości przeprowadzenia zmian w Sanoku, co uzależnione jest od zwycięstwa w wyborach kandydata PiS na Burmistrza Miasta Sanoka Tadeusza Pióry oraz wejścia do Rady Miasta i Rady Powiatu osób o świeżym spojrzeniu, dynamicznych, nieuwikłanych w układy. Kandydaci z pasją i odwagą podejmowali trudne tematy, dając dowód swojego zaangażowania i tego, że nadają się do pełnienia funkcji radnego.

Komentarze (0)

Write a comment

  • Required fields are marked with *.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334