Strona główna » Pożegnanie z liceum ogólnokształcącym, czyli kolejna reforma MEN

Pożegnanie z liceum ogólnokształcącym, czyli kolejna reforma MEN

Na skutek reformy MEN licea ogólnokształcące zostaną praktycznie zastąpione przez licea profilowane. Licealiści już w wieku 15 lat będą musieli zdecydować, czy zostaną humanistami, inżynierami czy ekonomistami.

Reforma zakłada znaczne ograniczenie liczby godzin języka polskiego, historii, biologii, chemii i geografii. Do tej pory na naukę historii w liceum było poświęcone 150 godzin. Po wprowadzeniu reformy będzie to już tylko 60 godzin. Podobnie jest w przypadku przedmiotów ścisłych. Uczeń, który nie jest miłośnikiem fizyki czy biologii, edukację z tych przedmiotów będzie mógł zakończyć już po 30 godzinach lekcyjnych, a nie jak dotąd po 150.

Nauczyciele alarmują, że zmiany bardzo ograniczą ogólną wiedzę uczniów i zmuszą ich do podejmowania poważnych wyborów edukacyjnych na bardzo wczesnym etapie.

„Uczeń w wieku 15 lat przestanie się rozwijać w wielu dziedzinach. To za wcześnie na podejmowanie tak ważnych decyzji, które będą mieć wpływ na jego przyszłość” – uważa Marzena Machałek.

Posłanka PiS podkreśla, że wczesne profilowanie zamyka drogę młodym ludziom i oznacza przekształcenie dobrze funkcjonujących liceów ogólnokształcących w, de facto, kursy przygotowawcze do matury i studiów wyższych. „Kształcenie ogólne uczniów w polskich liceach będzie kończyło się na pierwszej klasie” – zaznacza, dodając, że będzie to skutkowało obniżeniem poziomu wykształcenia młodych Polaków. Machałek zwraca ponadto uwagę, że reforma przysporzy wielu problemów także szkołom, które co roku będą musiały dostosowywać się do zmieniającej się liczby uczniów wybierających określone profile kształcenia.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334