Strona główna » Poręba: Korytarze transportowe UE . Dalsza peryferyzacja Polski Wschodniej

Poręba: Korytarze transportowe UE . Dalsza peryferyzacja Polski Wschodniej

W tym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie dotyczące kształtu korytarzy transportowych TEN-T. Zdaniem Tomasza Poręby raport oznacza de facto marginalizację wschodnich regionów Polski. „Polska wschodnia jest bardzo niedoszacowana na mapie sieci europejskich korytarzy transportowych. W kolejnych latach znów ominą nas trasy szybkiego ruchu i kolei” – mówi Poręba.

Jak wskazuje europoseł PiS, jedynymi inwestycjami obejmującą ścianę wschodnią będzie modernizacja m.in. korytarza kolejowo-autostradowego przebiegającego przez Kraków, Rzeszów i Przemyśl, fragmentu S19 z Rzeszowa do Lublina oraz podlaskiego kawałka szlaku Via Baltica. Inwestycje zostaną zrealizowane pod warunkiem, że rząd podejmie inicjatywę i niezwłocznie przystąpi do procedur przetargowych.

Tomasz Poręba podkreśla, że widać zdecydowaną dysproporcję między inwestycjami przewidzianymi w Polsce zachodniej i wschodniej. Na zachodzie wytyczono szereg inwestycji priorytetowych,m.in. trasę S3 ze Szczecina do Pragi czy połączenie kolejowe Szczecin-Poznań-Wrocław-Ostrava. Wschodnich regionów Polski nie obejmuje również szybka kolej – połączenia są przewidziane między Warszawą, Katowicami, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem i Berlinem.

„Wschodnie regiony Polski, bardziej niż inne jej części, w dalszym ciągu borykają się z problemami społeczno-ekonomicznymi i potrzebują wszelkich impulsów gospodarczych, które mogłyby ten stan rzeczy zmienić. Pozbawienie ich nowych szlaków transportowych to przyzwolenie na dalszą peryferyzację tej części Polski” – uważa Poręba.

Zdaniem europosła PiS przyjęte rozporządzenie w jednoznaczny sposób ilustruje politykę rządu PO-PSL, który negocjował z KE przebieg przyszłych szlaków transportowych biegnących przez nasz kraj "Koncepcja obecnego rządu przewiduje powstanie kilku silnych ośrodków metropolitarnych, gdzie zlokalizowane będą kluczowe inwestycje i wydatkowane środki unijne. Skutkować to będzie intensywnym rozwojem życia gospodarczego, społecznego, edukacyjnego i kulturalnego tych obszarów, podczas gdy pozostała część kraju skazana zostanie na peryferyjność i podporządkowanie ośrodkom lepiej rozwiniętym” – podkreśla Poręba.

„Kłóci się to z elementarną zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej, tj. zasadą zrównoważonego rozwoju w myśl której regiony zamożniejsze wspierają te słabsze” – dodaje europoseł PiS i tłumaczy, że właśnie z tego powodu wstrzymał się od głosu we wtorkowym głosowaniu.

Biuro Tomasza Poręby Posła do Parlamentu Europejskiego
ul. Hetmańska 9, Rzeszów
tel. 17 852 03 83


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334