Strona główna » Pomysły pani minister

Pomysły pani minister

Pani minister Hall Minister Edukacji Narodowej w rządzie Donalda Tuska wykazuje się ostatnio coraz to większą inwencją. W bieżącym roku szkolnym dała szkołom możliwość wykorzystania dodatkowych dni jako wolnych od pracy. Dzięki takiemu to oto rozwiązaniu nauczyciele przedmiotów, których lekcje przypadły na feralne czwartki i piątki, mają problem z realizacją tzw. podstawy programowej, a także nie bardzo mogą wykazać się realizacją odpowiedniej liczby godzin przewidzianych w semestrze.

                Na przeciwstawnym biegunie pozostają dalsze działania pani minister. Otóż obecnie dowiadujemy się z Internetu i prasy, że pani minister razem z przedstawicielami samorządów będzie dążyła do wprowadzenia przepisu o zmniejszeniu liczby dni wolnych od pracy dla nauczycieli. Gdzie sens, gdzie logika?

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334