Strona główna » Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

panstwo-podziemne.jpg

Pamiętajmy o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego. Wywieśmy flagi narodowe. Na grobach żołnierzy AK zapalmy znicze i pomódlmy się w ich intencji. Dokładnie za tydzień, 27 września, mija 75. rocznica powstania państwa, które nie miało swojego odpowiednika w historii.

O uczczenie ich pamięci apelują organizacje kombatanckie, IPN oraz Kościół. Hasło ogólnopolskiej akcji upamiętniania państwa podziemnego brzmi: „My z niego wszyscy…”.

„Tajne struktury państwa polskiego, podległe rządowi RP na uchodźstwie, nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych” – pisze w liście otwartym z okazji rocznicy prezes IPN‑u Łukasz Kamiński. Przypomina, że dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem, ale także stworzenie siły moralnej, kultywowanie niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

Były przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK Stanisław Olesiak ps. Kozic podkreśla, że państwo podziemne nie ograniczało się jedynie do Armii Krajowej. Miało ono całą strukturę cywilną. Aparat Delegatury Rządu RP na Kraj pełnił funkcję władzy administracyjnej. Działały szkolnictwo podziemne, cywilne sądy specjalne, a nawet opieka społeczna. W okupowanej Polsce toczyło się życie polityczne. Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe i Stronnictwo Pracy utworzyły Krajową Reprezentację Polityczną.

Do budowy państwa podziemnego, a szczególnie w szeregi jego struktur wojskowych – Armii Krajowej – garnęła się młodzież. Były żołnierz AK Bolesław Lisowski ps. Sławek mówi, że „nie sztuka było być zaangażowanym”. – Było ono czymś zwykłym – mówi Lisowski. Wyjaśnia, że taka postawa była wynikiem patriotycznego wychowania w okresie międzywojennym. – Wyrastałem w atmosferze zachłyśnięcia się niepodległością i wolnością – podkreśla.

Źródło: www.niezalezna.pl


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334