Strona główna » Podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w roku 2013 były. Dla nielicznych

Podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego w roku 2013 były. Dla nielicznych

SANOK. W Starostwie Powiatowym w Sanoku pracuje ponad 120 pracowników. W roku 2013 podwyżki wynagrodzenia zasadniczego otrzymało 18 pracowników.

Najniższa podwyżka wyniosła 100,00 zł, natomiast najwyższa 382,00 zł. Średnia miesięczna podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla tych 18 pracowników starostwa w roku 2013 wyniosła 219,00 zł.

Ponadto starosta wyjaśnił, że niektóre podwyżki zostały wymuszone przez przepisy mówiące o minimalnym wynagrodzeniu w roku 2013. Inne natomiast wiązały się z rozszerzeniem dotychczasowych obowiązków służbowych niektórych pracowników.

Zasadne są pytania:
1) dlaczego dopiero przepisy muszą wymusić na staroście podwyżkę wynagrodzeń dla najmniej zarabiających, gdy niektóre wynagrodzenia w starostwie są bardzo wysokie i wynoszą sporo ponad 100 tys. zł rocznie?
2) dlaczego tylko osiemnastu pracowników starostwa otrzymało podwyżkę wynagrodzeń w roku 2013?
3) czy pozostali pracownicy źle wykonują swoje obowiązki i na podwyżkę nie zasłużyli, choćby najmniejszą?

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334