Strona główna » Po sześciu miesiącach jest odpowiedź!

Po sześciu miesiącach jest odpowiedź!

Na posiedzeniu Rady Powiatu w Sanoku w dn. 29 lipca 2011 r. jako radny złożyłem wniosek o ustawienie lustra drogowego na rozwidleniu sanockich ulic: Traugutta, Żwirki i Wigury oraz 2. Pułku Strzelców Podhalańskich. Wyjazd z ul. Traugutta w Sanoku w ul. Żwirki i Wigury jest bardzo utrudniony z powodu złej widoczności. Należy wyjechać na środek rozwidlenia, by dojrzeć pojazdy nadjeżdżające „od 2. Pułku”.

W dniu 9 sierpnia 2011 r. Sebastian Niżnik, starosta sanocki, odpowiedział pisemnie, że ów wniosek został przekazany do rozpatrzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zapytany ponownie na sesji w dn. 28 października 2011 r. o to, czy wniosek został przekazany stosownej komisji, odparł: „Sprawdzamy, czy jest taka potrzeba ustawienia tego lustra. (…) Nie było to jeszcze tematem posiedzenia komisji przy staroście”. Ktoś tu kłamie.

Miesiąc później temat powraca. Ponownie kieruję do starosty pytanie, jak Zarząd Powiatu rozpatrzył tenże wniosek o ustawieniu lustra i czy został on złożony, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odpowiedź starosty brzmi: „Zarząd w ogóle nie podejmował tego tematu, bo to nie do Zarządu należy sprawa. (…) Tam jest badane natężenie ruchu.” Tutaj nasuwa się proste pytanie – do kogo należy decyzja w tej sprawie i dlaczego odpowiedzi starosty są  ciągle niejasne?

W dn. 28 grudnia 2011 r. w czasie sesji ponownie starosta jest dopytywany, na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosku o ustawienie lustra. Odpowiedź starosty jest krótka, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie zbiera się często i od momentu ostatniej sesji jeszcze nie odbyła kolejnego posiedzenia.

W drugiej połowie stycznia 2012 r. nadchodzi upragniona odpowiedź, że „Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uzgodniła, iż na skrzyżowaniu ulic Traugutta i ul. Żwirki i Wigury nie spełni zamierzonego celu. Dla poprawy bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniu zaleca się poprawę oznakowania poziomego, które zostanie wykonane w okresie wiosennym.

Fachowcy wiedzą lepiej, zatem z nimi nie dyskutuję. Problem leży w innym miejscu. Ten przykład pokazuje, jak w nieskończoność można sobie kpić, plątać się w odpowiedziach, a nawet podawać nieprawdę w piśmie urzędowym.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334