Strona główna » Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II

Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II

Dzisiaj, 1 maja, przypada pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. Nie będzie jednak - poza Krakowem - uroczyście obchodzona.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz tłumaczy, że w Kościele katolickim nie obchodzi się takich rocznic, tylko dzień błogosławionego lub świętego. A dzień błogosławionego Jana Pawła II przypada 22 października - w dniu inauguracji pontyfikatu.

W dniu pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II nie będzie żadnych centralnych uroczystości kościelnych, jedynie lokalne w Krakowie, gdzie 1 maja w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach odbędą się obchody upamiętniające to wydarzenie. Głównym punktem będzie msza św. polowa na placu przed sanktuarium pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Wierni będą nie tylko dziękować za beatyfikację Jana Pawła II, ale również modlić się w intencji jego rychłej kanonizacji.

Po mszy św. odbędzie się koncert orkiestry dętej Kopalni Soli w Wieliczce, a wieczorem na placu Jana Pawła II przed budynkami Centrum "Nie lękajcie się!" zaplanowano ewangelizacyjny koncert dziękczynny.

Z kolei Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji przygotował koncert Dziecięcego Zespołu Góralskiego "Zawaternik" pod „oknem papieskim” oraz koncert Zespołu Pieśni i tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Filharmonii Krakowskiej. Koncert odbędzie się pod tytułem "Santo Subito! – Tańce Polskie".


Z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II mszę w bazylice świętego Piotra odprawił przed południem prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy Polaków.

Na mszy, koncelebrowanej przez ponad 100 polskich księży, były grupy pielgrzymów z Polski, między innymi młodzież akademicka z Białegostoku. Śpiewał chór komendy wojewódzkiej policji z tego miasta. Przybyli księża i hierarchowie z Rzymu i Watykanu.

W kazaniu kardynał Grocholewski przypomniał słowa Benedykta XVI wypowiedziane w homilii podczas mszy beatyfikacyjnej na placu świętego Piotra: „Błogosławiony jesteś umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego”.

- Błogosławiony Janie Pawle II, którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze Stolicy Piotrowej umacniał braci we wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca! – mówił polski kardynał.

Po mszy jej uczestnicy oddali hołd papieżowi przy jego grobie w Kaplicy świętego Sebastiana w bazylice watykańskiej


13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i ogłosił, że nie widzi przeszkód, aby proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się natychmiast, bez zachowania wymaganego pięcioletniego okresu. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005, kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz, Sławomir Oder.

23 marca 2007 trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic – Marie Simon-Pierre – za wstawiennictwem papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły za wstawiennictwem zmarłego papieża członkinie jej zgromadzenia, powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy okazji podania tej wiadomości ks. Oder poinformował, że istnieje kilkaset świadectw dotyczących uzdrowienia za wstawiennictwem Jana Pawła II.

2 kwietnia 2007 miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała Camillo Ruiniego.

16 listopada 2009 w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze. Do całkowitego zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie (zatwierdzenie) przez papieża Benedykta XVI dekretów: o heroiczności cnót Jana Pawła II i o uznaniu cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.

19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża: niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre Normand.

14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011 beatyfikację papieża Jana Pawła II, której dokonał osobiście w Watykanie na placu św. Piotra.

1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Relikwiarz zawierający krew papieża wniosła francuska zakonnica Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowiona przez błogosławionego.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334