Strona główna » Pieniądze na remont dróg w powiecie sanockim rozdzielili. Podział był jasny, zgodny z potrzebami, sprawiedliwy?!

Pieniądze na remont dróg w powiecie sanockim rozdzielili. Podział był jasny, zgodny z potrzebami, sprawiedliwy?!

Na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dniu 12 lipca 2012 r. została przyjęta do realizacji uchwała wniesiona przez zarząd powiatu, dotycząca remontu dróg w powiecie sanockim ze środków popowodziowych, tzn. padały ulewne deszcze i droga została zniszczona.

Na sesji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy radnymi rządzącej koalicji, tj. PO, PSL i TPSiZS w tej sprawie. Zarzucano sobie niekompetencję, brak wiarygodności, niesprawiedliwy podział środków. Jedni drugich straszyli odpowiedzialnością.

Przyjrzyjmy się sprawie na przykładzie trzech dróg: drogi prowadzącej przez Wolę Piotrową (ok. 1,5 km; gmina Bukowsko)), drogi w Morochowie (ok. 2,5 km; gmina Zagórz) i drogi Kalnica – Kiełczawa; także gmina Zagórz). Zarząd Powiatu w Sanoku głosami Grażyny Borek, Jana Chowańca i Sebastiana Niżnika, starosty sanockiego, postanowił przeznaczyć pieniądze na remont dróg w Woli Piotrowej (droga przez wieś) i na odcinku Kalnica - Kiełczawa (część drogi to gmina Zagórz). Zabrakło pieniędzy na remont drogi w Morochowie.

Wcześniej tylko dwóch członków zarządu wiedziało, że taki będzie podział środków, tylko dwóch członków zarządu (tak wynika z informacji przedstawionej na sesji) podpisało odpowiednie dokumenty.

Moim zdaniem, spośród wyżej wymienionych dróg w pierwszej kolejności powinna być wyremontowana droga przez Morochów. Później inne inwestycje na drogach powiatowych, a więc nie droga w Woli Piotrowej, i nie droga Kalnica – Kiełczawa. Oto moje argumenty:

1) droga przez Morochów:

- droga na odcinku ok. 2,5 km jest bardzo już zniszczona: garby, koleiny, wypłukane pobocze, wypłukany asfalt, brak chodników,

- droga prowadzi do miejsc zamieszkanych – Morochów, Mokre, Wysoczany,

- tą drogą przejeżdżają nie tylko samochody osobowe, lecz także autobusy kursowe,

- drogą jeżdżą autobusy szkolne dowożące młodzież gimnazjalną do gimnazjum w Zagórzu,

- droga łączy drogę powiatową z drogą wojewódzką Bukowsko – Wysoczany – Komańcza – granica państwa ze Słowacją,

- podczas remontu generalnego drogi wojewódzkiej Zagórz – Komańcza (w najbliższych miesiącach) będzie to najkrótszy przejazd z Zagórza do Komańczy, Radoszyc (granica państwa), a dalej do Cisnej przez Wolę Michową i Żubracze,

- drogą przejeżdżają turyści chcący zobaczyć cerkiew w Morochowie (wspaniały obiekt sakralny), a także cerkiew w Morochowie,

- drogą turyści i mieszkańcy powiatu udają się na kąpielisko na Osławie (pomiędzy Mokrem a Wysoczanami),

- droga jest bardzo ważnym traktem komunikacyjnym.

2) droga przez Wolę Piotrową:

- jest to droga przez wieś ok. 1,5 km (każdy remont drogi jest mile widziany przez mieszkańców),

- użytkownikami są mieszkańcy, kursują tutaj także autobusy komunikacji zbiorowej,

- droga, moim zdaniem, nie jest zniszczona przez powódź, co uwidaczniam na zdjęciach; jest drogą w gminie Bukowsko,

- naprawa tego odcinka mogła jeszcze poczekać,

3) droga Kalnica – Kiełczawa:

- droga na odcinku ok. 1,5 km jest zniszczona, przede wszystkim przez samochody o bardzo dużym tonażu; wywózka drewna z lasu – coś za coś, gdyż droga nie ma odpowiedniej podbudowy,

- droga przez mieszkańc&´w (samochody osobowe) jest używana sporadycznie,

- droga łączy Kalnicę (gmina Zagórz) z Kiełczawą, dalej z Roztokami Dolnymi i Mchawą w gminie Baligród,

- drogą nie przejeżdżają autobusy komunikacji zbiorowej.

Na zdjęciach poniżej bardzo wyraźnie widać, która droga powinna być wyremontowana w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”. Powinna to być droga w Morochowie.

Jeśli pominąłem jakieś ważne argumenty, to proszę o ich ujawnienie. Oczywiście żadnym dla mnie argumentem nie jest to, kto zasiada w zarządzie powiatu sanockiego, kto jest przewodniczącym Rady Powiatu w Sanoku i wiceprzewodniczącym.

Pieniądze na remonty dróg w powiecie sanockim, pewnie nie pierwszy już raz, zostały z pewnością rozdzielone wg potrzeb i sprawiedliwie?! Zapomniałem jeszcze dodać, że wg zniszczeń dokonanych przez powódź. Bo przecież są to środki tzw. popowodziowe.

I tak na koniec pytanie - kto podpisał i kto przyjął protokół strat powodziowych na drodze w Woli Piotrowej i na drodze Kalnica - Kiełczawa. Do sprawy powrócę.

Tadeusz Nabywaniec
 Radny Powiatu Sanockiego

MsoNormal


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334