Strona główna » Parlamentarzyści PiS walczą o polskich rolników w Brukseli. "Przy nierównym systemie dopłat Polska wieś nie wytrzyma nierównej konkurencji"

Parlamentarzyści PiS walczą o polskich rolników w Brukseli. "Przy nierównym systemie dopłat Polska wieś nie wytrzyma nierównej konkurencji"

We wtorek 25 czerwca 2012 r. odbyło się w Parlamencie Europejskim międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. przyszłości wspólnej polityki rolnej z udziałem przewodniczących komisji rolnictwa parlamentów narodowych wszystkich krajów członkowskich.

Polskę reprezentowali na tym posiedzeniu: były minister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz senator Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obaj będący członkami parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Występujący w debacie senator PiS Jerzy Chróścikowski i Poseł PiS Krzysztof Jurgiel poruszyli problem dyskryminującej nierówności w dopłatach bezpośrednich i odwołali się do podjętych przez Sejm i Senat RP uchwał podjętych z inicjatywy PiS, wzywających do położenia kresu dyskryminacji i wprowadzenia sprawiedliwego systemu dystrybucji dopłat bezpośrednich.

Poseł Krzysztof Jurgiel powiedział:

    Zwróciłem dziś uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, wyrównanie dopłat dla rolników w całej UE.  Po drugie likwidacja kwot mlecznych doprowadzi do upadku wielu gospodarstw, natomiast, jeśli chodzi o likwidację kwot cukrowych, nie jesteśmy jeśli chodzi o produkcję cukru w EU samowystarczalni, dlatego Polska powinna uzyskać większą kwotę. Po trzecie, przyjęte rozwiązania nie zapewniają właściwego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez brak udziału w finansowaniu tych obszarów z polityki spójności.

Senator Jerzy Chróścikowski stwierdził:

    Dzisiejsza debata dała nam możliwość poznania stanowisk innych krajów, ale również wyrażenie swojego stanowiska. Przedstawiłem nasze uwagi do pakietu legislacyjnego. Przypomniałem o uchwale Sejmu i Senatu z lutego, kiedy zwrócono uwagę na praktyki dyskryminacyjne wobec rolników zależnie od kraju pochodzenia.

W tej samej kwestii wystąpił również wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa PE europoseł Janusz Wojciechowski, który stanowczo zaznaczył, że nierówny i dyskryminujący system dopłat jest niezgodny z przepisami traktatowymi, w szczególności z zasadą niedyskryminacji obywateli UE ze względu na ich przynależność państwową.

    Wśród wielu ważnych kwestii dla Polski kluczowa sprawa to wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Przy nierównym systemie dopłat Polska wieś nie ma przyszłości i nie wytrzyma nierównej konkurencji. Dyskryminacja rolników nowych państw członkowskich nie może mieć miejsca, jest nie do zaakceptowanie i niezgodna z prawem UE. Komisja czy  przedstawiciele starych krajów członkowskich nie maja argumentów prawnych przeciwko takiemu zarzutowi. Tu również chodzi o równe i godne traktowanie naszych obywateli w UE i naszych rolników

- powiedział poseł PiS do PE Janusz Wojciechowski.

gim, źródło: ECR

http://wpolityce.pl/wydarzenia/31157-parlamentarzysci-pis-walcza-o-polskich-rolnikow-w-brukseli-przy-nierownym-systemie-doplat-polska-wies-nie-wytrzyma-nierownej-konkurencji


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334