Strona główna » Pamięć i wspomnienie: Patriota - Polityk - Prezydent. Konkurs wiedzy historycznej.

Pamięć i wspomnienie: Patriota - Polityk - Prezydent. Konkurs wiedzy historycznej.

Rola w odbudowie niepodległej Polski

i działalność społeczna i polityczna

Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku

17 III 2013 – 21 VI 2013,

województwo podkarpackie

Tematy:

1. Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jaki miał udział w obaleniu systemu komunistycznego?

2. Rola NSZZ „Solidarność" w czasach dyktatury komunistycznej.

3. Lech Kaczyński, wielki społecznik, polityk i Prezydent Rzeczypospolitej.

4. NSZZ „Solidarność” a Lech Kaczyński.

I miejsce: wyjazd do Brukseli!

Organizatorzy:

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
 Forum Młodych PiS - Podkarpacie
 NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska
 NSZZ Solidarność Region Ziemia Sandomierska
 NSZZ Solidarność Region Rzeszowski

Patronat i osoby popierające konkurs:
 - Wicemarszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński
 - z ramienia Europarlamentu – Europoseł Tomasz Poręba
 - z ramienia Sejmu RP – Poseł Piotr Babinetz, Poseł Stanisław Piotrowicz, Poseł Jan Warzecha, Poseł Bogdan Rzońca
 - z ramienia Senatu RP – Senator Alicja Zając
 - z ramienia Sejmiku Wojewódzkiego – Jarosław Brenkacz
 - Burmistrz Miasta Jarosławia – Andrzej Wyczawski
 - Starosta Krośnieński – Jan Juszczak
 - Wójt Gminy Raniżów – Daniel Fila
 - Dyrektor PCEN w Rzeszowie – Krystyna Wróblewska

Partnerzy Konkursu:
 - Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu
- Radni: Tadeusz Chrzan, Bożena Łanowy, Daniel Krawiec, Tadeusz Nabywaniec
- Członek Zarządu Miejskiego PiS w Jarosławiu – Marcin Zaborniak
 - Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 22 -– Maciej Kamiński
 - Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 23 – Marcin Fijołek

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Termin:

Województwo Podkarpackie

Eliminacje: do 31 maja

Ogłoszenie finalistów do 10 czerwca

Finał: 13-21 czerwca

Uczestnicy:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci

Cele konkursu:

Zainteresowanie uczniów i studentów najnowszą historią Polski. Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu. Przybliżenie roli „Solidarności” i Lecha Kaczyńskiego w obaleniu systemu komunistycznego. Przedstawienie działalności osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku. Aktywizacja młodych ludzi w uczestniczeniu w konkursach wiedzy z historii.

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs ogłoszony i przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego.
2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona drogą emaliową, listowną, na stronach internetowych i w mediach.
3. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.
4. Etapy, zasady udziału:
 a) zgłoszenie do konkursu poprzez nadesłanie pracy o dowolnym charakterze twórczym: literackim, plastycznym, fotograficznym, przedstawiającym jeden z powyższych czterech tematów,
 - forma literacka: esej, co najmniej na 2 strony formatu A4, a nie więcej niż na 8 stron formatu A4 (preferowana forma pisania na komputerze),
 - forma plastyczna: obraz lub dzieło plastyczne odzwierciadlające jeden z ww. tematów, forma dowolna,
 - forma fotograficzna: zbiór fotografii opisanych i przedstawiających jeden z ww. tematów.
 b) prace można przesłać do biura organizatorów na adres podany w regulaminie lub przekazać do najbliższego biura Prawa i Sprawiedliwości lub NSZZ „Solidarność” (w przypadku zostawienia pracy w biurach, prosimy o informację emaliową, w którym biurze praca została pozostawiona) lub przesłanie e-mailem na adres podany w regulaminie (konkurs.wiedzy@interia.pl).
 c) zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły (pieczątkę) oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie zawierającej pracę. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie.

W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna.

d) po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, najlepsze z nich zostaną wytypowane do finału przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów. Następnie uczestnicy podczas finału konkursu będą musieli wykazać się wiedzą z danego tematu i przedstawić swoją pracę oraz ją obronić przed komisją konkursową.
 e) prace powinny być nadsyłane w ciągu tygodnia od ogłoszenia konkursu i nie późnej niż dzień przed zakończeniem eliminacji.
 f) przesłanie pracy nie później niż do 31 maja, a ogłoszenie finalistów nie później niż 10 czerw-ca 2013 r.
 g) finał konkursu odbędzie się w jednym z miast Podkarpacia między 13 a 21 czerwca 2013 r.

O miejscu i dacie finałowego konkursu zostaną powiadomieni tylko finaliści.

1. Za przebieg i rozpowszechnienie akcji w danym mieście odpowiadają koordynatorzy FM PiS Podkarpacie, członkowie NSZZ „Solidarność” i Ruchu Społecznego.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie zgodą na udostępnienie danych osobowych, które będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na stronach organizatorów i w mediach.
3. Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu i w mediach.
4. Liczba finalistów zależy od ilości uczestników i ustala ją komisja konkursowa.
5. Nagrody przewidziane są dla pierwszych 10 finalistów.

Pierwsza nagroda to wyjazd do Brukseli ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego - Tomasza Porębę.

10. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.

Patroni Medialni: Super Nowości, supernowosci24.pl, neon.info.pl.

Dane kontaktowe: tel.: 725428971
 e-mail: konkurs.wiedzy@interia.pl; http://pisfm-podkarpacie.pl/


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334