Strona główna » Oświadczenie Społecznego Komitetu Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka

Oświadczenie Społecznego Komitetu Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka

Na portalu e-sanok pojawiła się informacja o „uruchomieniu procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka”.

Wyrażając zadowolenie z faktu wpisania obwodnicy miasta Sanoka do projektu załącznika nr6 „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata  2011-2015” zadajemy sobie pytanie o ewidentną nieścisłość pomiędzy pismem otrzymanym z ministerstwa transportu datowanym na dzień 30 lipca bieżącego roku, w którym zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad nie wspomina o w/w załączniku, a informacjami zawartymi w artykule.

Pismo podpisane przez panią Agnieszkę Krupę otrzymaliśmy jako odpowiedz na nasz postulat przeznaczenia pieniędzy na zadanie „Budowa obwodnicy m. Sanoka klasy GP w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator- Medyka” poparte zebranymi podpisami w liczbie 2340 oraz wieloma pismami poparcia w/w inwestycji jakie zostały na naszą prośbę skierowane do ministra transportu Sławomira Nowaka. Były to zarówno apele przyjaznych naszej inicjatywie i tym samym inwestycji samorządów Zagórz jak i Komańczy jak również głosy parlamentarzystów każdego szczebla: senatorów, posłów, europosłów, radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego itd.

Mamy nadzieję, że realizację obwodnicy Sanoka nie spotka podobny los jak w roku 2011 kiedy to pomimo wcześniejszych ustaleń została ona wykreślona z zadań na lata 2011-2015. W załączniku nr6 nie przeznacza się żadnych kwot jeżeli chodzi o obwodnicę Sanoka na rok 2014. Środki  w wysokości 777,6 tys. zł pojawiają się dopiero w 2015 roku.

Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkich zainteresowanych tą niezwykle ważna dla Sanoka inwestycją, że nadal nie będziemy ustawać w działaniach na rzecz jej realizacji.

w imieniu

Społecznego Komitetu Poparcia Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka

Andrzej Chrobak


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334