Strona główna » Oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Oświadczenie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wotum nieufności dla Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Powody wniosku są oczywiste. Podstawową przesłanką do odwołania Bogdana Klicha są bezprecedensowe katastrofy lotnicze za czasów pełnienia przez niego funkcji ministra. W jednej śmierć poniósł kwiat polskiego lotnictwa, a w drugiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz 95 obywateli państwa polskiego w tym wielu generałów Wojska Polskiego. Ponadto minister Klich nie podjął jakichkolwiek działań w obronie czci polskich oficerów, w tym Generała Broni Andrzeja Błasika. Honoru generała musiała bronić żona zmarłego, podczas gdy minister obrony nie zabrał w tej sprawie głosu. Pamiętać należy również, o zupełnej klęsce jaką okazała się tzw. „profesjonalizacja armii” za którą odpowiedzialny był minister Klich.

Dziwić może jedynie fakt, że premier Donald Tusk nie zdecydował się na zdymisjonowanie ministra Bogdana Klicha w obliczu jego ewidentnych zaniedbań i błędów. W tej sytuacji największy klub opozycyjny jest zmuszony wnioskować o wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

/-/ Jarosław Kaczyński


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334