Strona główna » "Oskarżeni o wierność". Konkurs historyczny rozstrzygnięty

"Oskarżeni o wierność". Konkurs historyczny rozstrzygnięty

a2.jpg

W dniu 29 lutego 2016 r. w Sanoku, po raz piąty, został przeprowadzony Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność”.

Patronat nad konkursem objęli: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, oraz Roman Konieczny, starosta sanocki.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 7 marca br. w Sanockim Domu Kultury.

Podczas spotkania wystąpili zaproszeni goście: Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Roman Konieczny, starosta powiatu sanockiego, Stanisław Chęć, wiceburmistrz Sanoka, oraz ks. dziekan Andrzej Skiba, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

Ponadto w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości: JM Elżbieta Cipora, rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Lesław Siedlecki, kanclerz PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Mieczysław Brekier, prezes Związku Sybiraków Koło w Sanoku, Zofia Kijowska, naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku, radni miasta Sanoka - Jan Wydrzyński i Adam Kornecki, radni powiatu sanockiego – Kazimierz Węgrzyn, Janusza Cecuła i Damian Biskup.

Ważnym wydarzeniem było uhonorowanie pani Moniki Brewczak „Odznaką Honorową Sybiraka” i Dyplomem Uznania „za bezinteresowne wspieranie działalności społeczności sybirackiej, rozumienie jej potrzeb i zaangażowanie w udzielenie pomocy oraz realizację idei sybirackich”, oraz pani Urszuli Stec Srebrną Odznaką "Zasłużona dla Związku Sybiraków". W imieniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz Zarządu Oddziału ZS w Krośnie odznaki i dyplom wręczył pan Mieczysław Brekier.

W dalszej kolejności na scenie pojawił się Zespół Wokalny „Soul” pd. dr Moniki Brewczak oraz młodzież z II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. W kilkudziesięciominutowym koncercie połączonym z pokazem multimedialnym każdy mógł odnaleźć trudną historię czasów powojennych i zgrozę prześladowań Żołnierzy Wyklętych, skazanych na zapomnienie przez władze komunistyczne.

Miłym akcentem było uhonorowanie przez dziewczęta pana Mieczysława Brekiera, Sybiraka, bukietem czerwonych róż, w dowód pamięci, szacunku i miłości. Z rąk Kazimierza Węgrzyna, pełnomocnika KP „Prawo i Sprawiedliwość” w Sanoku otrzymał książkę i płytę o Danusi Siedzikównie ps. „Inka”.

Nadszedł czas, kiedy Kazimierz Węgrzyn, przewodniczący komisji konkursowej, przedstawił ostateczne wyniki. W konkursie udział wzięło 17 uczniów z gimnazjów: w Besku, Nowotańcu, Strachocinie, Lesku, Tarnawie Dolnej, Zagórzu oraz G 1, G 2, G 3 w Sanoku, i 16 ze szkół ponadgimnazjalnych: LO w Lesku, ZSO w Brzozowie, I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4 w Sanoku.

W tym roku pytania dotyczyły życia i bohaterskiej powojennej postawy: Stefanii Pityńskiej, Stanisława Sojczyńskiego i Feliksa Selmanowicza. Oni walczyli do końca o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – tu, pomiędzy Odrą i Bugiem, od Bałtyku po Tatry.

Wśród uczniów gimnazjów pierwsze miejsce zajął Piotr Chrząszcz z ZS w Nowotańcu (opiekun p. Artur Serafin). Tuż za nim uplasował się Michał Chmura z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (opiekun p. Edyta Białowąs). Miejsce trzecie przypadło Maciejowi Kosturskiemu z Gimnazjum nr 2 w Sanoku (opiekun p. Daniel Sękowski). Czwarty był Kamil Husak z Gimnazjum nr 1 w Sanoku (opiekun p. Edyta Białowąs). Miejsce piąte – Arkadiusz Grzybowski z Gimnazjum w Lesku (opiekun p. Małgorzata Berezik), szóste – Konrad Rajchel z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej (opiekun p. Marek Drwięga).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrała Aleksandra Cupryk z I LO w Sanoku (opiekun p. Piotr Kita)). Niewiele ustąpiła jej Kinga Chmura z II LO w Sanoku (opiekun p. Magdalena Dziuban). Trzecia była Natalia Kot z I LO w Sanoku (opiekun p. Piotr Kita). Czwarte miejsce zajął Jakub Przystasz z II LO w Sanoku (opiekun p. Magdalena Dziuban). Piąte miejsce dla Jakuba Szyńca z ZS nr 1 w Sanoku (opiekun p. Joanna Albigowska), szóste przypadło w udziale Katarzynie Hebdzie z LO w Lesku (opiekun p. Marek Irzyński).

Nagrodzeni uczniowie (pierwsza dziewiątka) w każdej kategorii otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, opiekunom uczniów wręczono podziękowania i także książki o Żołnierzach Wyklętych.

Nagrody w konkursie ufundowali: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, Tadeusz Pióro, burmistrz miasta Sanoka, Roman Konieczny, starosta sanocki, Tadeusz Nabywaniec, radni miasta Sanoka: Jan Wydrzyński i Adam Kornecki; radni powiatu sanockiego: Kazimierz Węgrzyn i Janusz Cecuła.

Serdeczne podziękowania składamy pani Rektor PWSZ w Sanoku Elżbiecie Ciporze za udostępnienie sali, by można było przeprowadzić zmagania konkursowe; od kilku lat jesteśmy na uczelni serdecznie przyjmowani. Dziękujemy za pełne zrozumienie panu Waldemarowi Szybiakowi, dyrektorowi Sanockiego Domu Kultury. Kolejny to już rok, gdy gościł nas serdecznie u siebie.

Dziękujemy Monice Brewczak, Joannie Mogilany, Magdalenie Dziuban i Marcie Szerszeń za przygotowanie części artystycznej. Z takimi wspaniałymi pedagogami możemy być spokojni o wychowanie młodego pokolenia.

Organizatorem konkursu był Sanocki Klub Gazety Polskiej w Sanoku. W komisji konkursowej pracowali: Kazimierz Węgrzyn (przewodniczący), Zdzisław Gładysz i Tadeusz Nabywaniec (członkowie).

Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań był Tadeusz Nabywaniec.

(in. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334