Strona główna » Orzeł z Budapesztu

Orzeł z Budapesztu

W dniu dzisiejszym (tj. 28 listopada 2012 r.) w Klubie „Górnik” w Sanoku odbyło się spotkanie poświęcone słynnemu kurierowi ZWZ – AK Janowi Łożańskiemu ps. „Orzeł”.

Prelekcję wzbogaconą slajdami poprowadziła niestrudzona dh. Krystyna Chowaniec. Historyczne informacje zostały uzupełnione fragmentami wspomnień, odczytanymi przez harcerki, piękną pieśnią o „Ponurym” i recytacją wiersza.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież, osoby średniego i starszego pokolenia. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca.

O Janie Łożańskim ps. „Orzeł” zapomnieć nie można. Wszyscy jesteśmy mu to winni i naszym obowiązkiem jest pozostawić go w naszej pamięci, a szczególnie w pamięci młodego pokolenia.

Organizatorami spotkania byli: Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego oraz Klub Historyczny im. AK w Sanoku.

(In. wł.)

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334