Strona główna » Obchody Święta Niepodległości w Sanoku

Obchody Święta Niepodległości w Sanoku

a1.jpg

Tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Sanoku w dniu 11 listopada rozpoczęły się, jak co roku, Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, podczas której kazanie wygłosił proboszcz sanockiej Fary ks. dziekan dr Andrzej Skiba.

Przypomniał m.in. sylwetkę Józefa Piłsudskiego – wybitnego polityka i stratega, twórcy Legionów, jednego z głównych inicjatorów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wspomniał również o gen. Józefie Hallerze – twórcy stutysięcznej polskiej „błękitnej armii” we Francji, która zasiliła siły militarne odradzającego się po okresie zaborów państwa polskiego. Nawiązując do współczesnej sceny politycznej kaznodzieja zaapelował o jedność i współpracę sił sytuujących się po jej prawej stronie.

Oprawę artystyczną liturgii zapewnił zespół SOUL pod kierownictwem pani dr Moniki Brewczak, przejmująco wykonując piękne pieśni patriotyczne. Całej uroczystości towarzyszyła również Górnicza Orkiestra Dęta PGNiG, harcerze z Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego oraz poczty sztandarowe.

Po Mszy św. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych złożyli symbolicznie wiązanki kwiatów pod Krzyżem Pamięci umieszczonym na ścianie kościoła farnego oraz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Tradycyjnie druga część uroczystości miała miejsce na Kwaterze Wojskowej Cmentarza Centralnego, gdzie pochowani są żołnierze polscy polegli w latach 1919-1920 oraz w latach 1944-47. Tu odbył się Apel Poległych, zaś kompania honorowa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oddała salwę honorową.

Delegacje władz, służb, szkół, stowarzyszeń i partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego. Uczynił to także złożył członek zarządu województwa podkarpackiego Tadeusz Pióro, który wygłosił również krótkie przemówienie okolicznościowe, składając zarazem sanoczanom z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzenia w imieniu własnym i marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

Biało-czerwoną wiązankę w hołdzie poległym o niepodległość Polski złożyli także: w imieniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości senatora RP Andrzeja Matusiewicza i posła na Sejm RP Piotra Babinetza – przedstawicielka biura poselsko-senatorskiego w Sanoku, w imieniu Zarządu Powiatowego PiS w Sanoku – Wojciech Pruchnicki, Andrzej Chrobak oraz Kazimierz Węgrzyn.

Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała radosnemu świętowaniu. W tym roku licznie, całymi rodzinami w uroczystości uczestniczyli sanoczanie, w tym także kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do różnych szczebli samorządu, którzy idąc zwartą grupą nieśli flagi narodowe i biało-czerwone chorągiewki. Ich obecność budziła zainteresowanie, ale też nadzieję na zmiany w mieście, powiecie i całym regionie.






  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334