Strona główna » Nie ta rocznica, nie to stowarzyszenie. Starosta sanocki odmawia.

Nie ta rocznica, nie to stowarzyszenie. Starosta sanocki odmawia.

W dniu 5 listopada 2011 r. ulicami Sanoka przebiegło prawie 150 uczestników II Biegu Sokolego – Niepodległościowego, w tym sportowcy z Ukrainy i Słowacji.  Celem imprezy było uczczenie 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

Stowarzyszenie (TG „Sokół” w Sanoku”) zwróciło się do Sebastiana Niżnika, starosty sanockiego, a tym samym innych członków Zarządu Powiatu Sanockiego (p. Grażyna Borek, p. Wacław Krawczyk, p. Waldemar Och, p. Jan Chowaniec) o wsparcie finansowe, choćby najmniejsze, aby zadanie zostało wykonane na jak najwyższym poziomie.  Odpowiedź brzmiała – nie.

Nie ta uroczystość, a przede wszystkim nie ta organizacja podjęła się upamiętnienia po raz drugi tak ważnej rocznicy. Tak można wnioskować. Do tej pory starosta sanocki wspierał finansowo wiele przedsięwzięć, zarówno sportowych jak i kulturalnych. Tym razem stanowczo odmówił. Widocznie ma wyłączność na zarządzanie pieniędzmi podatników. W swoim sprawozdaniu z pracy pomiędzy sesjami, niestety, nie przekazał tej informacji radnym i opinii publicznej. Pewnie się wstydził swojej decyzji. Do tej pory w każdym swoim sprawozdaniu informował o przyznaniu komuś pomocy finansowej lub jej odmowie, wymieniając organizacje.

Dopiero pytanie radnego na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 30 listopada 2011 r. pozwoliło uzyskać informację, w jaki sposób została rozpatrzona prośba TG „Sokół” w Sanoku o pomoc finansową przy organizacji imprezy.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334