Strona główna » Nie dla Zarządu Powiatu w Sanoku

Nie dla Zarządu Powiatu w Sanoku

SANOK. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sanoku na posiedzeniu w dniu 3 czerwca br. zawnioskowała o nieudzielanie przez Radę Powiatu Sanockiego absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sanoku za rok budżetowy 2013.

Komisja obradowała w składzie: Adam Drozd, Jan Cyran, Paweł Czech, Stanisław Fal, Dariusz Jęczkowski.

W podsumowaniu uchwały RIO w Rzeszowie czytamy: „Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania i nie może być uważana za równoznaczną oceną prawidłowości wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2013 r.”.

W załączeniu przedstawiam wniosek komisji rewizyjnej, uchwałę RIO w Rzeszowie oraz opinię komisji rewizyjnej.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334