Strona główna » Nadzwyczajnie o Świętym Michale

Nadzwyczajnie o Świętym Michale

W dniu 22.02.2011r. odbyła się nadzwyczajna  sesja Rady Miasta. Głównym punktem sesji było wprowadzenie do budżetu nowego zadania tj. „Rewitalizacji Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”. Według słów burmistrza miasta Sanoka relacje środków wydatkowanych przez gminę i środków możliwych do pozyskania są bardzo korzystne.  Według zapewnień najwyższego urzędu miasta  relacje te wynoszą 15% środków własnych do 85% środków unijnych. Cała inwestycja opiewa na  9 667 304,01zł. Klub radnych PiS głosował za przyjęciem w/w zmiany.

Jednak nasze zdziwienie budzi brak przygotowania urzędu na pytania dotyczące projektu przebudowy Placu Św. Michała. Pan burmistrz w dość aroganckich słowach odesłał radnych do projektu wyłożonego w urzędzie, nie zważając na fakt pojawienia się w radzie nowych osób nie do końca zorientowanych w tematyce głosowania.  Np. na pewno nie wszyscy radni wiedzieli, że projekt przewiduje likwidację większości miejsc do parkowania od strony ul. 3-go Maja. Pozostaną jedynie te od strony postoju taksówek. 

A.Ch.   


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334