Strona główna » Milczenie jest złotem?

Milczenie jest złotem?

Sanok: Bardzo dosłownie słowa tej maksymy wzięli sobie do serca niektórzy radni powiatu sanockiego. I ciągle milczą. Bo milczenie jest dla nich złotem.

W czy jest rzecz? Rzecz jest w tym, że zgodnie ze Statutem Powiatu Sanockiego przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego raz na pół roku powinien złożyć radzie powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli, zatwierdzonego do realizacji przez Radę Powiatu w Sanoku.

W roku 2011 Rada Powiatu w Sanoku, na wniosek Adama Drozda, przewodniczącego komisji rewizyjnej, zleciła tejże komisji wykonanie 18 zadań kontrolnych. W roku 2012 tych zadań jest 16.

W dniu 28 października 2011 r. zwróciłem się na sesji z wnioskiem:

„Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego z dn. 4 grudnia 2002 r. § 43 pkt 5 i 6 wnioskuję o przedstawienie na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.”. Do dzisiaj milczenie trwa. Sprawozdanie nie zostało złożone.

W dniu 2 lipca 2012 r. zwróciłem się do Roberta Pieszczocha, przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku, o udostępnienie kserokopii protokołów kontroli zadań przyjętych przez Radę Powiatu Sanockiego w rocznym planie kontroli za rok 2011, a zleconych do realizacji Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego. Zgodnie z przyjętym zwyczajem radny powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni. Tutaj milczenie również trwa, a mamy połowę października 2012 r.

W dniu 20 września 2012 r. ponowiłem swoją prośbę w tej sprawie, rozszerzając ją o udostępnienie protokołów kontroli wykonanych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 13 września 2012 r. Zwyczajowe 14 dni już minęło, a milczenie nadal trwa.

Wnioski nasuwają się same. Protokoły objęte są klauzulą „ściśle tajne”? To nie jest możliwe. „Tajne” – takiej możliwości nie przewiduję. Prosty wniosek nasuwa się sam – tych protokołów po prostu nie ma. Jeśli jest inaczej, to oczekuję na udostępnienie tychże protokołów.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

Poniżej stosowne dokumenty w tej sprawie... 

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334