Strona główna » Międzynarodowa konferencja "Europa Karpat"

Międzynarodowa konferencja "Europa Karpat"

sm1.jpg

Już w najbliższą sobotę w Przemyślu odbędzie się międzynarodowa konferencja z cyklu „Europa Karpat”.

Otwarcia konferencji dokona Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP. W dalszej kolejności odbędą się trzy panele dyskusyjne.

Temat pierwszego z nich to:
• Bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej: Współpraca wielostronna i dwustronna: strefa Schengen – Grupa Wyszehradzka - Sąsiedzi
• Omówienie koordynacji działań państw Grupy Wyszehradzkiej i Sąsiadów w kwestiach: kontroli granic, migracji, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy parlamentarnej. Komunikacja i infrastruktura Północ-Południe.

W drugim z nich zostaną poruszone sprawy następujące:
• Strategia Karpacka – przyszłość współpracy
• Karpaty mimo swojego bogactwa kulturowego i przyrodniczego należą do najbiedniejszych obszarów Europy. Dlatego rozwój tego regionu powinien być stymulowany odpowiednimi mechanizmami polityki spójności. Jaką rolę w tej dziedzinie może odegrać Strategia Karpacka? Czy powinna obejmować wyłącznie kraje członkowskie UE, czy również pozostałe państwa regionu? Czy Polska powinna włączyć się w tworzenie górskiego wymiaru Strategii Dunajskiej? Paneliści odniosą się do długoterminowej wizji rozwoju Karpat i możliwych instrumentów wsparcia.

Trzeci obejmie dwa tematy:
• Karpaty – płaszczyzny współpracy
• Inicjatywy i projekty z zakresu szeroko rozumianej współpracy kulturalnej, ekonomicznej, informacyjnej, turystycznej, ekologicznej i innej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu Karpat.

(inf. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334