Strona główna » List Prezesa PiS do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

List Prezesa PiS do Przewodniczącego Komisji Europejskiej

Warszawa, 28 sierpnia 2011 r.

Pan Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Zwracam się do Pana jako lider największej partii opozycyjnej w Polsce, w sprawie budzącej wielki niepokój opinii publicznej w moim kraju. Chodzi o problem nierówności w systemie dopłat bezpośrednich dla rolników.

Jak panu Przewodniczącemu wiadomo, dopłaty te są obecnie bardzo zróżnicowane, od ponad 500 euro do mniej niż 100 euro na hektar. Wśród krajów mających zaniżone dopłaty znajdują się głównie nowe kraje członkowskie. Rażąca nierówność dopłat budzi uzasadniony sprzeciw rolników, organizacji społecznych i szerokiej opinii społecznej. Pragnę podkreślić, że Parlament Europejski dostrzegł problem nierówności dopłat i w swoich rezolucjach wyraził pogląd, że jest to sytuacja niesprawiedliwa, która powinna ulec zmianie.

W czerwcu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat: „Budżet z perspektywy Europy 2020 – Część II: poszczególne dziedziny polityki”. Zawarte w nim propozycje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej nie dają podstaw do optymizmu w sprawie wyrównania dopłat. Z przykrością muszę stwierdzić, że propozycja, aby zmniejszenie różnic między krajami członkowskimi ograniczyć do jednej trzeciej różnicy między obecnym poziomem wsparcia, a kwotą stanowiącą 90 procent średniej unijnej, zmierza w istocie do zachowania dyskryminacji.

Panie Przewodniczący, zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji gospodarczej w Europie i napięć budżetowych, jednak nie mogą one uzasadniać niesprawiedliwości w traktowaniu rolników, którzy nie mogą czekać w nieskończoność na przyznanie im równych praw.

Po 2013 roku nie może być okresów przejściowych dla nowych państw członkowskich, nie może być „Europy dwóch równości” i nie może być Europy niesprawiedliwości, polegającej na tym, że bogatsze kraje dostają na wsparcie rolników więcej pieniędzy. Jest to sprzeczne z fundamentalnymi zasadami, na których oparta jest Unia Europejska.

Mam świadomość, że dopłaty bezpośrednie nie mogą być w całej Unii jednakowe. Zróżnicowanie wysokości dopłat jest konieczne, ale z uwagi na różne warunki gospodarowania, a nie w oparciu o historycznie ukształtowany system dystrybucji dopłat. Uważam, że dopłaty rolnicze w zasadniczej części powinny być przyznawane według jednolitej stawki powierzchniowej.

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego o zrozumienie dla tej sprawy i podjęcie rzeczywistych prac nad systemem sprawiedliwego podziału środków na dopłaty bezpośrednie.

Polscy rolnicy zasługują na równe dopłaty. Polacy zasługują na więcej. Jestem głęboko przekonany, że wyrównanie dopłat bezpośrednich leży w interesie Unii Europejskiej.

 

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Premier Rządu RP w latach 2006-2007

Źródło: www.wybierzpis.org.pl

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334