Strona główna » Lewica bierze wszystko

Lewica bierze wszystko

Świeżo wybrani radni dokonali wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta. Wybór przebiegł nieomalże bezboleśnie tzn.  przewodniczący zostali wybrani prawie jednogłośnie. Jest to
o tyle dziwne, że przecież Rada Miasta nie składa się wyłącznie z ludzie obecnego burmistrza.

Czyżby był to szok spowodowany miażdżącą  przewagą burmistrza w wyborach? Ja niżej podpisany wstrzymałem się od głosowania. Przecież nie tworzę koalicji z panem burmistrzem. Najsmutniejsze jest jednak to, że obecną koalicję radnych burmistrza nie było stać na zwyczajowy gest powierzenia prowadzenia  Komisji  Rewizyjnej opozycji. Tym samym działania burmistrza będą kontrolować ludzie w większości przyjaźnie wobec niego nastawieni.

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334