Strona główna » Korupcja w polskim biznesie

Korupcja w polskim biznesie

Polska zajęła siódme miejsce w Europie w badaniu Ernst & Young na temat korupcji w biznesie.

Według najnowszego raportu E&Y o nadużyciach gospodarczych spośród ankietowanych w Polsce firm 19 proc. przyznało, że w ostatnich dwóch latach ich przedsiębiorstwo dopuściło się znaczących nadużyć. Odmiennego zdania było 36 proc. badanych, pozostali nie znali odpowiedzi lub uchylili się od jej udzielenia.

Jak wskazali autorzy badania, 73 proc. kadry zarządzającej w Polsce twierdzi, że nie będzie oferować łapówek lub fałszować wyników finansowych. Ale równocześnie "13 proc. kierowników wyższego szczebla i 22 proc. pozostałych pracowników uważa, że uzasadnione jest oferowanie łapówek w zamian za nawiązanie bądź utrzymanie relacji biznesowych, a 7 proc. kierowników wyższego szczebla popiera fałszowanie wyników finansowych, jeśli te działania pomogłyby firmie. Połowa zaś uważa, że zarządy będą „szły na skróty”, aby osiągać zamierzone cele" - napisano w raporcie E&Y.

- Spowolnienie gospodarcze poluzowało hamulce moralne w wielu firmach. Gdy dodamy do tego istotne cięcia budżetów przeznaczonych na funkcje kontrolne, rosnącą presję na poprawę wyników oraz poczucie bezkarności ze względu na postrzeganą słabą skuteczność wykrywania nadużyć, uzyskujemy wyjaśnienie, dlaczego są nieetyczne zachowania - stwierdził partner Ernst & Young w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Mariusz Witalis.

Według badania Polska zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem przypadków korupcji, które występują w firmach.

Źródło: PAP


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334