Strona główna » Konkurs na dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Konkurs na dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

SANOK. Na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 20 listopada br. Sebastian Niżnik, starosta powiatu sanockiego, przekazał radnym i opinii publicznej informację, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

W mojej ocenie, sprowokował tylko opinię publiczną, nie podając, że przepisy prawa mówią wyraźnie, że takie konkursy należy przeprowadzić, i nie dotyczy to tylko MBL-u w Sanoku, lecz także innych placówek kultury w województwie podkarpackim. Gdyby te przepisy przytoczył, sprawa wyglądałaby inaczej.

Wypowiedź burmistrza Sanoka na portalu esanok.pl:

„- Jerzy Ginalski to doskonały dyrektor. Jego działalność i zaangażowanie doprowadziło do tego, że sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego jest jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów muzealnych w Polsce, a ranga placówki nieustannie rośnie. To irracjonalność ze strony wicemarszałka Burka. Jak członek Rady Muzealnej przy Skansenie będę namawiał pozostałych jej członków do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec takiej koncepcji zarządu województwa podkarpackiego – mówi Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka.

” Europoseł Łukacijewska staje w obronie dyrektora Skansenu"

„Podczas trwającej w tym tygodniu sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu dowiedziałam się, że został ogłoszony konkurs na Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jest to dla mnie decyzja niezrozumiała i w zupełności się z nią nie zgadzam. Uważam, że nie istniały żadne przesłanki, aby taki konkurs ogłosić, a tym bardziej zmieniać Dyrektora.

Sam Skansen jest perełką Podkarpacia, którą docenili nie tylko zapraszani przeze mnie goście, jak Minister Kultury Bogdan Zdrojewski, pani Komisarz Rozwoju Regionalnego profesor Danuta Huebner, obecna Minister Rozwoju Regionalnego i Transportu Elżbieta Bieńkowska, czy sam Prezydent RP Bronisław Komorowski, ale także mieszkańcy i licznie odwiedzający nas turyści.

Rozwój Skansenu zawdzięczamy profesjonalizmowi i pasji Pana Dyrektora Ginalskiego i jego Zespołu. Od zawsze wspieram instytucje kulturalne w Sanoku jak Muzeum Historyczne, Szkołę Muzyczną i sam Skansen, który dzięki dobrej współpracy z Panem Dyrektorem otrzymał unijne środki na realizację tak wspaniałej inicjatywy jak Miasteczko Galicyjskie.

Jestem przeciwna zmianom na stanowiskach, gdzie pracują profesjonaliści. Będę przyglądała się wszystkim etapom ogłoszonego konkursu i pragnę wyrazić moje poparcie dla obecnego Dyrektora Jerzego Ginalskiego.

Elżbieta Łukacijewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego (źródło: esanok.pl)”

Nie zadano sobie trudu, by sprawdzić, co na ten temat mówi prawo ustanowione przez obecną ekipą rządową. Toteż przeczytajmy.

Rzeszów 21.11.2013

KOMUNIKAT WS. KONKURSU NA DYREKTORA MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

Zgodnie z nowelizacyjnymi przepisami ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz innych ustaw organizator powołuje dyrektora Muzeum na czas określony od trzech do siedmiu lat.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw dyrektorzy m.in. muzeów, którzy zostali powołani na stanowiska przed dniem 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony, pozostają na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy (art. 8 ust. 4 ww. ustawy) tj. do 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 12 listopada br. zdecydował o przeprowadzeniu postępowań konkursowych we wszystkich instytucjach kultury, w których dyrektorzy zostali powołani na czas nieokreślony i pozostają na stanowiskach do dnia 1 stycznia 2015 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwały o wyłonieniu kandydatów na stanowiska dyrektorów w drodze konkursu, gdyż jest przekonany, że otwarty i transparentny konkurs, w którym komisja reprezentująca zarówno organizatora, jak też środowiska twórcze i zawodowe znające specyfikę instytucji, zapewni wybór najlepszego z kandydatów.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” (źródło: esanok.pl)

Komentować sprawy nie trzeba. Dura lex, sed lex (łac. Twarde prawo, ale prawo). Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia nikogo.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334