Strona główna » Komitet poparcia dla dr. Andrzeja Dudy, kandydata na Prezydenta RP

Komitet poparcia dla dr. Andrzeja Dudy, kandydata na Prezydenta RP

normal_a6~60.jpg

Społeczny Honorowy Komitet Poparcia
dr. Andrzeja Dudy
na Prezydenta RP

1. Roman Konieczny – starosta sanocki
2. Wacław Krawczyk – wicestarosta sanocki
3. Waldemar Och – przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
4. Andrzej Chrobak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
5. Kazimierz Węgrzyn – radny Powiatu Sanockiego, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości Komitetu Terenowego w Powiecie Sanockim
6. Janusz Cecuła – radny Powiatu Sanockiego
7. Jerzy Zuba – radny Powiatu Sanockiego, przewodniczący klubu radnych PiS
8. Damian Biskup – radny Powiatu Sanockiego, członek Zarządu Powiatu Sanockiego
9. Tadeusz Pióro – burmistrz Miasta Sanoka
10. dr Piotr Uruski – wiceburmistrz Miasta Sanoka
11. Edward Olejko – wiceburmistrz Miasta Sanoka
12. Zbigniew Daszyk – przewodniczący Rady Miasta Sanoka
13. Roman Babiak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Sanoka
14. Łukasz Radożycki – radny Miasta Sanoka, przewodniczący klubu radnych PiS
15. Adam Kornecki – radny Miasta Sanoka
16. Jan Wydrzyński – radny Miasta Sanoka
17. Wanda Kot – radna Miasta Sanoka
18. Janusz Baszak – radny Miasta Sanoka
19. Grażyna Rogowska-Chęć – radna Miasta Sanoka
20. Krzysztof Banach – radny Miasta Sanoka
21. Ryszard Kędra – poseł na Sejm RP III i IV kadencji
22. Mieczysław Brekier – prezes Związku Sybiraków Koło w Sanoku
23. Aleksander Roman – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sanoku
24. Wanda Wojtuszewska – prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
25. Barbara Milczanowska – dyrektor Kręgu Sanockiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
26. Andrzej Romaniak – kierownik działu historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku
27. Bronisław Kielar – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku
28. Ewa Latusek – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w AUTOSAN S.A. w upadłości
29. Wojciech Pruchnicki – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sanoku, radny Miasta Sanoka
30. Tadeusz Nabywaniec – przewodnik górski i przodownik turystyki górskiej, działacz społeczny, radny powiatu sanockiego III i IV kadencji,
31. Adam Drozd – prywatny przedsiębiorca, radny powiatu sanockiego III i IV kadencji
32. Józefa Bach – prywatny przedsiębiorca
33. Andrzej Budzicki – przedsiębiorca, Mincerz Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka
34. Zdzisław Gładysz – prezes Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego „Ustronie” w Sanoku
35. Piotr Jungiewicz – prywatny przedsiębiorca
36. Krystyna Jurasińska-Skotnicka – prywatny przedsiębiorca, zajmuje się projektowaniem w branży budowlanej
37. Andrzej Radwański – były przewodniczący Rady Miasta Sanoka i wicestarosta sanocki, odznaczony Krzyżem „Wolności i Solidarności”
38. Władysław Szulc – artysta malarz i fotografik
39. Kazimiera Ziemiańska – działaczka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Beskiej
40. Jan Nebesio – działacz NSZZ „Solidarność”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334