Strona główna » Komisja Transportu PE odrzuciła poprawkę włączająca drogę S19 do głównych korytarzy transportowych UE

Komisja Transportu PE odrzuciła poprawkę włączająca drogę S19 do głównych korytarzy transportowych UE

Bruksela- 19 .12.12

W komisji transportu Parlamentu Europejskiego odbyło się glosowanie odnośnie włączenia drogi S19 do sieci bazowej w ramach trwającej obecnie rewizji korytarzy transportowych TEN-T. Niestety, europosłowie odmówili poparcia poprawce zmierzającej do uczynienia z tej trasy jednego z głównych szlaków drogowych UE. Poprawkę złożył podkarpacki europoseł Tomasz Poręba

"Niestety przegraliśmy to glosowanie. Parlament Europejski nie zgodził się na zmiany w proponowanych i uzgodnionych już przez Komisje Europejska z rządami poszczególnych państw mapach drogowych. Nie wpisanie Via Carpathii a wiec i S19 do głównych szlaków transportowych UE finansowanych z pieniędzy unijnych do roku 2030 odwleka budowę tej drogi w bliżej nieokreśloną przyszłość. Polski rząd na etapie negocjacji z Komisja Europejska trzy lata temu niestety pokpił sprawę i nie walczył dostatecznie o wpisanie całości S19 do sieci głównych dróg europejskich" - powiedział Tomasz Poręba.

W ramach negocjacji z KE polski rząd wpisał do głównej sieci dróg europejskich jedynie odcinek miedzy Rzeszowem a Lublinem. Natomiast odcinki od granicy państwa do Rzeszowa oraz od Lublina do granicy z Litwa nie zostały tam ujęte co oznacza, że ich budowa odciągnięta została aż do roku 2050.

"Składając odpowiednią poprawkę do stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie rewizji sieci TNT starałem się naprawić ten błąd popełniony przez polski rząd podczas negocjacji z Komisja Europejska. Jest jeszcze szansa na zmianę tej sytuacji podczas zatwierdzenia ostatecznego kształtu TNT w ramach tzw. procedury kodecyzji pomiędzy Komisja Europejska, Parlamentem Europejskim i Radą UE z udziałem państw członkowskich w tym Polski. Pytanie czy rząd Donalda Tuska będzie chciał do tematu wrócić." - powiedział Tomasz Poręba

Europoseł Tomasz Poręba zapowiedział również złożenie poprawki odnośnie drogi S19 na sesji plenarnej PE w Strasburgu w lutym 2013 r., kiedy to akceptacje dla priorytetów przyszłej polityki transportowej UE będzie musiał zatwierdzić cały Parlament Europejski.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334