Strona główna » Katyń, Smoleńsk.Pamiętamy!

Katyń, Smoleńsk.Pamiętamy!

IMG_7316.JPG

Rok 2015 to 75 rocznica mordu katyńskiego i piąta rocznica katastrofy smoleńskiej. Tradycyjnie już w tym dniu spotykamy się na uroczystej Mszy Świętej. W tym roku Mszę Świętą koncelebrowaną poprowadził ks. Prałat Feliks Kwaśny. W koncelebrze uczestniczyli także ks. proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Piotr Buk, ks. proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego Andrzej Skiba oraz księża miejscowej parafii. Homilię wygłosił ks. dr  Andrzej Skiba. W eucharystii uczestniczyła młodzież sanockich szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych. Obok pocztów sztandarowych w/w szkół stanęli kombatanci z AK, Sybiracy, strzelcy, przedstawiciele TG Sokół i inni.

Przez całe dziesięciolecia ukrywano prawdę o zbrodni katyńskiej. Blisko 22 tysiące polskich oficerów, policjantów, urzędników zostało zastrzelonych bez sądu, bez wyroku, bez możliwości obrony. Sprawca tego mordu Józef Stalin, jeden z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, aparatczyk, który ma na rękach krew milionów ludzi nigdy nie został osądzony. Masowe mordy nie ominęły nawet najbliższych współpracowników Stalina. W okresie tzw. Wielkiej Czystki wymordowano około 30 000 oficerów Armii Czerwonej ( 50% wszystkich oficerów, w tym 80% generałów i pułkowników), a także ogromną część  komunistycznych działaczy. O skali czystek niech świadczy fakt zlikwidowania w Leningradzie 150 delegatów  na 17 zjazd  partii bolszewickiej pozostawiając przy życiu zaledwie dwóch. Tak nagradzał Stalin wiernych towarzyszy.

W katastrofie smoleńskiej również zginęła elita narodu polskiego. W tym kontekście ksiądz doktor Andrzej Skiba przytoczył przykład działania organów władzy państwa Holenderskiego. Nie tylko doprowadzono do umiędzynarodowienia śledztwa, ale w krótkim czasie wrak samolotu i czarne skrzynki powróciły do prawowitego właściciela.  Holandia robi wszystko, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności katastrofy. W Polsce śledztwo ciągnie się już pięć lat i nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.    

W imieniu Komitetu Powiatowego PiS wiązanki kwiatów złożyli Kazmierz Węgrzyn, Andrzej Chrobak i Wojciech Pruchnicki.

Andrzej Chrobak


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334