Strona główna » Kaczyński o liście ludzi do uciszenia

Kaczyński o liście ludzi do uciszenia

- Są to ludzie z polityki, ekspolitycy oraz ludzie będący wokół polityki. Chodzi głównie o osoby, które posiadają bardzo szeroką wiedzę na temat wpływu służb oraz ich roli zarówno w czasach transformacji, po 1989 r., jak i obecnie" - mówi Jarosław Kaczyński o „liście zagrożonych” w wywiadzie dla portalu Niezależna.pl

- Gdy tylko ci ludzie zaczynają o tych działaniach opowiadać publicznie, ujawniać je, spotyka ich ostra reakcja ze strony tych, którzy są beneficjentami tych niejasnych powiązań i wpływów" - mówi Kaczyński. Dodaje, że dla jego środowiska politycznego patologie życia publicznego "nie są tajemnicą". Stwierdza, że gdy zaczyna o nich mówić, to od razu słyszy, że to nieprawda. "Natomiast jeśli mówią to ludzie będący od lat po tamtej stronie, często tkwiący bardzo głęboko w tych powiązaniach, to wtedy ich słowa są groźniejsze, bo trudniejsze do dezawuowania" - przekonuje prezes PiS.

Osoby, które miałyby być na liście zagrożonych, dysponują – według Jarosława Kaczyńskiego – wiedzą na temat „okresu założycielskiego III RP, faktów gospodarczych i politycznych”. Wśród informacji, które posiadają, są te, które wskazują na to, że we wszystkich partiach byli przedstawiciele służb specjalnych. - A więc wszystko w jakiejś mierze było manipulowane – mówi Jarosław Kaczyński.
 
TPT/Niezalezna.pl


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334