Strona główna » Jeszcze o obwodnicy Sanoka

Jeszcze o obwodnicy Sanoka

Szanowny Pan

Donald Tusk
Premier RP

Panie Premierze,

Rada Miasta Sanoka zwraca się z prośbą o ponowne rozpatrzenie kwestii powstania obwodnicy miasta Sanoka. Obwodnica miasta Sanoka została wykreślona z zadań przeznaczonych do realizacji do roku 2015. Przesunięcie tej inwestycji w bliżej nieokreśloną przyszłość skazuje ją faktycznie na fizyczny niebyt.

Pragniemy nadmienić, że mieszkańcy miasta Sanoka oczekują na realizację tej inwestycji od kilkudziesięciu lat. Przez Sanok przejeżdża codziennie ponad 24 500 samochodów, w tym samochody ciężkie z ładunkami drewna, kruszywa, jak również samochody o wielkiej nośności typu Tir. Uciążliwość przejazdu ww. liczby  samochodów jest bezsporna.

Drugim argumentem przemawiający za powstaniem obwodnicy południowej jest kwestia inwestycji. Bez infrastruktury nie ma rozwoju. Wokół przebiegu obwodnicy czekają tereny, których uruchomienie pomogłoby w ściągnięciu do miasta nowych inwestorów. Młodzi ludzie powinni pozostać w mieście, a bez nowych miejsc pracy jest to praktycznie niemożliwe. 

Jak ważna jest to sprawa, także w skali regionu, niech świadczy decyzja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który umieścił obwodnicę miasta Sanoka na pierwszym miejscu priorytetowych zadań do realizacji w skali województwa.

Ufamy, że nasze zdanie, poparte opinią tysięcy mieszkańców Powiatu Sanockiego, zostanie wzięte pod uwagę przy konstrukcji budżetu państwa na najbliższe lata.

Jest to tekst apelu przyjętego przez Radę Miasta Sanoka na wniosek radnego PiS Andrzeja Chrobaka w październiku 2011 roku. 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334