Strona główna » Janusz Cecuła, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP

Janusz Cecuła, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP

cecula-bener.jpg

Janusz Cecuła, kandydat na posła do Sejmu RP
z listy Prawa i Sprawiedliwości

Ostanie miejsce na liście (22. miejsce)

Sylwetka kandydata

Urodziłem się 19 stycznia 1954 roku. Obecnie mieszkam w Strachocinie. Przez ponad 30 lat mieszkałem w Sanoku. Jestem radnym Powiatu Sanockiego, przewodniczącym Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pracuję od 1975 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie w nadzorze, reprezentując Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Ukończyłem Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną (specjalność administracja publiczna) w Rzeszowie.

Jestem wytrwały, zdecydowany, uparcie dążący do celu, dowodem czego jest fakt, iż walnie przyczyniłem się do zmiany prawa ograniczającego korupcję w polskim sporcie. Swoją wiedzę i doświadczenie z pewnością wykorzystam w codziennej pracy posła. Pragnę służyć ludziom. Będę wspierał samorządy lokalne. Rząd przypisuje samorządom lokalnym coraz więcej zadań, nie zapewniając na nie środków finansowych. Tak dalej być nie może.

Każdy ma prawo do godnego życia i odpowiedzialnej opieki medycznej. Jestem przeciwny prywatyzacji szpitali. Wiem, z jakimi problemami borykają się Szpitale Powiatowe – wiem, jak to naprawić.

Reprezentując Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”, zapewniam, że Was, Wyborców, nie zawiodę, gdyż nazwa „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ” - zobowiązuje.

• Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach parlamentarnych?

Chcę przyczynić się do naprawy polskiego prawa tak, jak to uczyniłem ze skutkiem powszechnie znanym w polskim sporcie /PZPN/. To są fakty. Mając doświadczenie życiowe, mieszkając w środowisku tak miejskim jak i wiejskim, doskonale znam problemy i oczekiwania społeczne. Natomiast pracując 40 lat w służbie zdrowia, wiem, jak zmienić ten chory układ, aby każdy z nas miał w normalnych zwyczajowo przyjętych terminach dostęp do usług medycznych. Ja wiem jak to zrobić.
Jako radny Powiatu Sanockiego przyczynię się do zabezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego środków pieniężnych na wkład własny na zadania, którymi obarczane są te jednostki. Tak dalej być nie może. Przykładów mógłbym podać wiele. Oto jeden z nich - cyfryzacja ewidencji gruntów i nieruchomości. Dostrzegłem niemoc samorządów w tym zakresie. Podobnych zadań jest wiele.

• Dlaczego Sanok/ziemia sanocka powinna mieć posła?

Ziemia sanocka na to zasługuje. Tak, Królewskie Miasto Sanok jak też inne miejscowości np. Mrzygłód czy moja rodzinna miejscowość Strachocina jest z nadania królewskiego, powinny mieć swojego posła. Patrząc na inne miasta jak Krosno, Rzeszów czy Przemyśl, które mają swoich przedstawicieli w Sejmie czy Senacie, widzę, że rozwijają się w szybkim tempie.

• Co jako poseł chce Pan zrobić dla Sanoka i ziemi sanockiej? Jakim obszarom poświęcić swoją działalność? Proszę wymienić trzy najważniejsze.

Zapewnić jednostkom samorządowym środki pieniężne na wkład własny tak, aby można było rozpoczynać inwestycje, remonty dróg, mostów i budowę chodników. Zapewnić na normalnych zasadach, przyjętych w cywilizowanym świecie, dostęp do świadczeń medycznych.

• Czy jest Pan otwarty na współpracę z różnymi, w tym także odmiennymi środowiskami politycznymi, bez względu na przynależność partyjną, aby załatwić sprawy ważne z punktu widzenia Sanoka?

Dlatego kandyduję, aby współpracować, aby służyć Ziemi Sanockiej i podejmę z każdym współpracę dla dobra wspólnego naszej Małej Ojczyzny po przedstawieniu społeczeństwu stanu faktycznego gospodarki /dokonanie audytu/, rozliczeniu konkretnych ludzi za zaniedbania w tym zakresie.

• Dlaczego wyborcy powinni oddać głos na Pana? Dlaczego nie będzie to głos zmarnowany?

Jestem odważny, uparty, konsekwentnie dążący do celu, co udowodniłem już wielokrotnie. Potrzebę zmiany polskiego prawa,  dostrzegłem to dużo wcześnie, zanim zdecydowałem się na kandydowanie. Dostrzegłem potrzebę jego zmiany i walnie się do tego przyczyniłem ze skutkiem powszechnie znanym w całym kraju. Dlatego warto na mnie zagłosować, aby również inne buble prawne znowelizować.

Zwracam się do wyborców, aby mi zaufali i oddali na mnie swój głos 25 października. I za każdy głos serdecznie dziękuje.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334