Strona główna » Jak to z dotacją dla Muzeum Historycznego w Sanoku było naprawdę?

Jak to z dotacją dla Muzeum Historycznego w Sanoku było naprawdę?

SANOK. Muzeum Historyczne w Sanoku od wielu już lat nie ma stabilnego dofinansowania na swoją działalność. Muzeum prowadzone jest przez powiat sanocki. Każdego roku toczone są boje o wsparcie z budżetu województwa. Placówka na rok 2014 na normalne funkcjonowanie potrzebuje co najmniej 2 mln zł.

W dniu 25.11.2013 r. Sebastian Niżnik, starosta sanocki, zwrócił się o pomoc finansową do Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, o wsparcie finansowe dla sanockiej placówki w kwocie 1 mln.

W pierwszym akapicie tegoż pisma czytamy m.in. ”Do tej pory w finansowaniu placówki wspierał nas samorząd województwa, przekazując co roku dotację równą połowie rocznych kosztów”. Dalej czytamy: „Teraz pierwszy raz od siedmiu lat pieniądze Na Muzeum Historyczne w Sanoku nie znalazły się w projekcie budżetu województwa”.

Nigdy Muzeum Historyczne w Sanoku nie miało w ostatnich siedmiu latach tak komfortowej sytuacji.

12 grudnia br. Sebastian Niżnik, starosta sanocki, odpowiedział mi na zadane w tej sprawie pytania. Jego odpowiedzi nie potwierdzają informacji wysłanych do ministra Bogdana Zdrojewskiego.

Dotacja samorządu województwa podkarpackiego od roku 2007 do roku 2013 dla Muzeum Historycznego w Sanoku wynosiła od 18,9% w roku 2007 do 39,43 % w roku 2011. W roku 2013 wg planu będzie to 31,7 %.

Z odpowiedzi starosty wynika, że tylko dwa razy w ciągu ostatnich siedmiu lat sanockie muzeum miało zapewnione pieniądze z budżetu województwa na etapie projektowania tegoż budżetu.

Dlaczego starosta sanocki wprowadza w błąd ministra polskiego rządu? Tego nie wiem. To pewnie pozostanie tajemnicą pana Sebastiana Niżnika.

Budującą jest informacja Tadeusza Pióro, członka zarządu wojewódzkiego, że w pierwszych miesiącach roku 2014 sanocka placówka kultury otrzyma pomoc finansową z Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Poniżej korespondencja do ministra i odpowiedź na interpelację.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334