Strona główna » Interwencja w sprawie zmniejszenia przez Rząd środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Interwencja w sprawie zmniejszenia przez Rząd środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Poseł na Sejm RP Marek Kuchciński skierował do ministra finansów w Rządzie Donalda Tuska interwencję w sprawie zmniejszenia środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową w 2011 r. Działania realizowane dzięki PFRON pomagają osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym. Pomoc ta niestety zostanie zatrzymana, ponieważ środki przewidziane dla PFRON na 2011 rok mają zostać wyraźnie zmniejszone.

Spowoduje to, że drastycznie spadnie liczba zrealizowanych programów rehabilitacyjnych, pracę utracą specjaliści, pogorszy się standard życia osób niepełnosprawnych i zmniejszą się ich szanse społeczne.

W związku z tym poseł Kuchciński zaproponował utrzymanie dofinansowania PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową w 2011 roku na tym samym poziomie co w 2010 roku, aby nie zmniejszać szans osób niepełnosprawnych na uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym.

Źródło: www.merekkuchcinski.pl


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334