Strona główna » Hall zagraża polskiej szkole

Hall zagraża polskiej szkole

06.04.2011) Ponad 120 tys. podpisów pod petycją o odwołanie minister edukacji narodowej, Katarzyny Hall przekażą jutro premierowi związkowcy z oświatowej „Solidarności”.

Jutro w południe rozpocznie się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikieta oświatowej „S”. Podczas protestu w kancelarii premiera zostanie złożona petycja z ponad 120 tys. podpisów w sprawie odwołania minister Katarzyny Hall.

Zdaniem związkowców planowana przez ministerstwo nowelizacja ustawy oświatowej jest zagrożeniem dla polskiej oświaty. Resort edukacji zakłada w nim m.in. możliwość całkowitego pozbywania się przez samorządy lokalne zadań edukacyjnych poprzez przekazywanie szkół i placówek oświatowych organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym i fizycznym, rewolucję w nadzorze pedagogicznym i systemie oceniania (likwidacja kuratoriów oświaty, centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych).

Jeden z zarzutów związkowców wobec minister edukacji, to danie wolnej ręki samorządom w sprawie zamykania szkół. Zdaniem Ryszarda Proksy, przewodniczącego oświatowej „S” samorządy nie otrzymują subwencji na odpowiednim poziomie, oszczędzają na płacach nauczycieli ale nie zwracają się do rządu o zwiększenie środków budżetowych na oświatę. Jednym ze skutków dotychczas wprowadzonych przez minister Hall zmian jest zapowiedź likwidacji w całym kraju ponad 500 szkół.

- Reforma systemu oświaty skończy się prywatyzacją i „amerykanizacją” oświaty. To znaczy że najbiedniejsze, najgorzej wyposażone będą szkoły samorządowe. Jeśli będziemy chcieli wysłać nasze dzieci na studia, będziemy musieli wysłać je do prywatnych szkół – ostrzega Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty.

Więcej na TV Solidarność

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/hall-zagraza-polskiej-szkole.html


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334