Strona główna » Garść słów o sesji Rady Miasta

Garść słów o sesji Rady Miasta

Dnia 22.12.2010 r. odbyła się sesja Rady Miasta, na której poruszono kilka istotnych dla przyszłości miasta spraw.

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie uchwała podwyższająca dopłaty do wody i ścieków odpowiednio  o 1 gr na wodzie i 2 gr w przypadku odprowadzania ścieków. Proponowana przez burmistrza dopłata w żaden sposób nie zrekompensuje mieszkańcom podwyżek, które wynikają z taryfikatora.

Zmiana w przypadku wody z 4,04 zł na 4,29zł, w przypadku ścieków z 4,31 zł na 4,56 zł. Chciałoby się rzec,  więcej Irlandii w Sanoku. W Irlandii woda dla gospodarstw domowych jest bezpłatna.

Rada Miasta przychyliła się do prośby burmistrza o zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.918.858 zł przeznaczonym na sfinansowanie deficytu budżetowego (Klub PiS głosował przeciw). Trochę dziwne było tłumaczenie skarbnika miasta o celowości zaciągania ww. kredytu. Otóż, kredyt ma być zaciągnięty na zadania inwestycyjne roku 2011. Jedynie w przypadku 800 tys. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu autobusów  padła konkretna data - pieniądze będą potrzebne najpóźniej w lutym 2011 roku.  Pozostałe zadania będą realizowane w bliżej nieokreślonym czasie. Pojawia się pytanie, po co już teraz zaciągać kredyt. Czyżby kasa miejska świeciła pustką i trzeba ją wspomagać kredytem?

Przy okazji okazało się, że firma Autosan ma ogromne problemy z realizacją zamówienia przez co grożą jej kary umowne. Pan burmistrz Wojciech Blecharczyk nadmienił, że nie będzie chciał wykorzystywać problemów Autosanu w celu podreperowania budżetu miasta.

Rada Miasta przegłosowała na wniosek przewodniczącego Rady Miasta Jana Oklejewicza nowe uposażenie Burmistrza Miasta Sanoka. Po zmianie burmistrz będzie zarabiał 11 826 zł. Przewodniczący argumentował za podwyżką, utrzymując, że jest to zwiększenie o niewielką skalę. Padła suma 270 zł. Wielu sanoczan może jedynie pomarzyć o takiej podwyżce. Dlatego klub PiS nie głosował ww. sprawie.

A.Ch.   


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334