Strona główna » FILM "KIBOL"

FILM "KIBOL"

Jedną z podstawowych zdobyczy demokratycznych przemian w Polsce po roku 1989 jest możliwość stowarzyszania się oraz tworzenia wolnych mediów. W ostatnim okresie czasu pluralizm mediów uległ znacznemu ograniczeniu. W zasadzie wszystkie główne stacje telewizyjne mówią jednym głosem.

Kluby Gazety Polskiej są jedną z tych form zrzeszania się, które stawiają sobie za zadanie pielęgnowanie wolności wypowiedzi. W ramach naszej działalności pragniemy zaprosić państwa na emisję filmu „Kibol”.

Projekcja odbędzie się w najbliższą środę (23.11.2011r.) o godz. 17.00. w biurze poselskim

PiS Sanok ul. Rynek 21/3.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334