Strona główna » Europa Karpat – międzynarodowa konferencja w Krasiczynie

Europa Karpat – międzynarodowa konferencja w Krasiczynie

Wczoraj, tj.23 lutego 2013 r., w Krasiczynie k. Przemyśla odbyła się międzynarodowa konferencja „Europa Karpat”.

Konferencję otworzył Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego.

Owocna dyskusja w kilku panelach dotyczyła współpracy parlamentarnej państw karpackich, strategii karpackiej, wspólnych działań na rzecz Karpat oraz roli mediów ułatwiającej współpracę.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z Ukrainy, Węgier, Słowacji, Szwajcarii, posłowie i senatorzy RP, przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, organizacji pozarządowych, dziennikarze.

Powiat sanocki reprezentowali: Andrzej Chrobak, radny miasta Sanoka, oraz Tadeusz Nabywaniec, radny powiatu sanockiego.

(inf. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334