Strona główna » Echa sesji Rady MIasta

Echa sesji Rady Miasta

W dniu 31.03.2011r. odbyła się kolejna sesja Rady Miasta.

Burmistrz miasta Sanoka przedłożył Radzie projekt zadania „Rozwój przez turystykę”. Według relacji naczelnika Konrada Białasa projekt obejmuje zespół działań promocyjnych, który ma zwrócić uwagę turystów na cały region Podkarpacia. Działania promocyjne mają obejmować między innymi: produkcję folderów w pięciu wersjach językowych, gadżetów typu T-shirt, czapka, pen driver, reklamy w ogólnopolskich sieciach kablowych, banery na stronach internetowych oraz reklamy telewizyjne i radiowe.

Najistotniejsze w tych działaniach wydaje się przeznaczenie środków na badania marketingowe potrzeb turystów odwiedzających Sanok. Jeżeli zostanie wybrana dobra firma, która przeprowadzi dogłębne badania w tym zakresie może przestaniemy poruszać się po omacku realizując politykę inwestycyjną miasta.

Rada Miasta zgodziła się także upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Lipińskiego-zielony rynek”. Niewątpliwie teren zielonego rynku po przebudowie będzie o wiele bardziej estetyczny tylko co z cenami, że  wzrosną to nie ulega żadnej kwestii pytanie tylko o ile?

Pani naczelnik Irena Penar przedstawiła radzie do akceptacji projekt „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach 1-3”. Projekt opiewa na sumę 490 300 zł i będzie w całości sfinansowany przez Instytucje pośredniczącą  - Województwo Podkarpackie -  Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie.  I pewnie nie byłoby w tym nic zdrożnego gdyby nie fakt, że w całej Polsce likwiduje się małe szkoły gdzie dostępność edukacji jest o wiele większa. Wystarczy tylko podzielić czas 45 min. godziny  lekcyjnej  przez ilość uczniów w klasie.

Rada Miasta podjęła także decyzję w sprawie wyznaczenia obszarów osuwiskowych. Dotyczy to działek 263, 264, oraz działki 276 położonych w dzielnicy Śródmieście. Większość radnych jest przekonana, że osuwisko, które powstało na działkach miejskich nie ma przyczyn naturalnych lecz raczej jest spowodowana podcięciem skarpy przez inwestora, który w tym miejscu postawił budynek. Mamy nadzieję, że służby podległe burmistrzowi dopilnują, aby interes miasta tu nie ucierpiał.

Członkami nowych komisji doraźnych zostali: statutowej Wojciech Pruchnicki, a etyki Andrzej Chrobak.  

W wolnych wnioskach jako pierwszy wystąpił przewodniczący Komisji Oświaty Maciej Bluj .  Odczytał on pismo Stali Sanok utrzymane w alarmistycznym tonie. Stal Sanok borykająca się z kłopotami finansowymi proponuje miastu kupno terenu stadionu przy ul. Stróżowskiej.  Suma jaką wymienia klub to 3,5 mln zł.

No i patrzcie państwo jak to jest. „Największy” obrońca piłki nożnej w Sanoku przetrzymywał poprzednie pismo Stali Sanok przez dwa miesiące poczym przedstawił je komisji Oświaty. Czytając komentował to jest nieaktualne tamto jest nieaktualne, a teraz grzmi  jakie to jest wysoce naganne faworyzowanie hokeja w Sanoku.

Faktem jednak jest, że piłka nożna była w Sanoku traktowana po macoszemu. Miasto ani  nie dbało o obiekt stadionu Wierchy, ani specjalnie się nie wysilało z pomocą finansową klubowi.

W wolnych wnioskach zabrał głos także Wojciech Pruchnicki, który mówił o sytuacji parkingowo drogowej  w centrum miasta.  

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334