Strona główna » Dwudniowe wybory niezgodne z konstytucją

Dwudniowe wybory niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część przepisów nowego Kodeksu wyborczego. Nie zgodził się na dwudniowe wybory, ale dopuścił możliwość płatnych spotów wyborczych i wieszania billboardów w czasie kampanii

O stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów Kodeksu zwróciła się do TK grupa posłów PiS. Zakwestionowali oni przepisy Kodeksu wprowadzające 100 jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu; możliwość przeprowadzenia dwudniowych wyborów; głosowanie przez pełnomocnika i głosowanie korespondencyjne.

Według sędziów niezgodne z konstytucją są dwudniowe wybory i zakaz płatnych spotów wyborczych i billboardów w czasie kampanii wyborczej.

Niezgodne z konstytucją są jedynie przepisy  o możliwości dwudniowych wyborów do Sejmu i Senatu oraz na prezydenta; dwa dni może zaś trwać głosowanie w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Jak mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku prezes TK Andrzej Rzepliński, Konstytucja jasno stanowi, że wybory parlamentarne i prezydenckie odbywają się w ciągu jednego dnia. Jak wyjaśniał, używane w Kodeksie wyborczym sformułowanie "głosowanie w wyborach" jest tym samym pojęciem co konstytucyjny termin "wybory". Dlatego - mówił - jedyną możliwością "trzymającą standard konstytucyjny" jest głosowanie jednodniowe, bo Konstytucja RP jasno określa tę kwestię.

Według Rzeplińskiego, takiego standardu nie da się przypisać wyborom na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wyborom do Parlamentu Europejskiego. Dlatego TK uznał, że w tych wypadkach dwudniowe głosowanie konstytucji nie narusza.

Trybunał uznał za zgodne z konstytucją zapisy o o jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu, głosowaniu korespondencyjnym za granicą i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Dziewięciu sędziów, w tym prezes Trybunału Andrzej Rzepliński zgłosiło zdanie odrębne do wyroku.

Nowy Kodeks wyborczy ma wejść w życie 1 sierpnia. Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział już, że zarządzi wybory po tej dacie. Wiadomo, że mają się one odbyć 9 października.

http://www.rp.pl/artykul/690302-Trybunal-Konstytucyjny-o-prawie-wyborczym.html


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334