Strona główna » Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sanockiego?

Czym zajmuje się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sanockiego?

Każda rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, która działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu.

Za zgodą rady powiatu może także przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli. Tak też jest w Radzie Powiatu Sanockiego.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Sanockiego (§ 43 pkt 5 i 6) komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.

Rada Powiatu Sanockiego w roku 2011 przyjęła roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego. Zawierał on 18 zadań kontrolnych, rozpisanych na cały rok.

Powołując się na stosowne statutowe zapisy w dn. 28 października 2011 r.,  zwróciłem się z wnioskiem do Adama Drozda, przewodniczącego tejże komisji, aby na najbliższej sesji zwyczajnej rady przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Do dnia dzisiejszego tj. do 7 lutego 2012 r. takie sprawozdanie nie zostało przedstawione radzie, pomimo że zarówno w listopadzie jak i w grudniu 2011 r. sesje zwyczajne Rady Powiatu Sanockiego się odbyły.

Dlaczego wniosek nie został zrealizowany? W tej chwili nie można na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Może niebawem na jednej z sesji takie sprawozdanie, tym razem już z całości rocznego planu kontroli,  zostanie radzie przedstawione przez przewodniczącego Adama Drozda. Do tego zobowiązuje Statut Powiatu Sanockiego.

T.N.

Poniżej roczny plan kontroli na rok 2011 zaproponowany przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sanockiego…

 

/span


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334