Strona główna » Czy wszystko można schować pod dywan ?

Czy wszystko można schować pod dywan ?

Czy wszystko można schować pod przysłowiowy dywan? Pewnie tak. Jedno z posiedzeń  Zarządu Powiatu w Sanoku chyba podlega pod to stwierdzenie.

W dniu 26 października 2001 r. zwróciłem się do Sebastiana Niżnika, starosty sanockiego, o przygotowanie i udostępnienie mi stenogramu z posiedzenia Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 15 września 2011 r. Prosiłem, aby w stenogramie ująć tylko sprawy z zakresu oświaty i głosy wszystkich członków Zarządu oraz zaproszonych osób, którzy podczas tego posiedzenia wypowiadali się na temat zagadnień związanych z oświatą.

W odpowiedzi pisemnej otrzymałem informację, że nagrania z posiedzeń Zarządu Powiatu nie są archiwizowane i tym samym przygotowanie stenogramu nie jest możliwe. Informację przekazał sekretarz powiatu, wyrażając przy tym  ubolewanie („z przykrością informuję” – cytat z pisma). Ponadto zostałem poinformowany, że do archiwizowania nagrań z posiedzeń Zarządu Powiatu w Sanoku nie obliguje żaden akt prawny. Informację przyjąłem do wiadomości.

Wiem jedno – w poprzedniej kadencji  Rady Powiatu w Sanoku (lata 2006-2010) chyba wszystkie narady Zarządu Powiatu Sanockiego zostały nagrane, nagrania zarchiwizowane i na dodatek spisane w protokołach udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Praktyka obecnych władz starostwa jest, jak widać, inna. Obrady zarządu nie podlegają żadnej kontroli społecznej. W ciszy gabinetu można czynić ustalenia w imieniu mieszkańców powiatu, lecz nie można sprawdzić ich wiarygodności.

W posiedzeniu, o którym napisałem powyżej, udział wzięli (zgodnie z zapisami w protokole: Sebastian Niżnik, Wacław Krawczyk, Grażyna Borek, Krystyna Chrząszcz, Marian Kunc, Jakub Osika (dyr. MDK w Sanoku).

Reakcja starosty na moją prośbę o stenogram z posiedzenia tegoż zarządu jest zastanawiająca. Każda władza samorządowa powinna szczycić się tym, że jej działania są przejrzyste i jasne. Czy chodzi o ukrycie czegoś? Czy na tym posiedzeniu rozmawiano o sprawach, zagadnieniach, które należy ukryć przed opinią publiczną? Jest domniemanie, że tak. Prawda jednak, jak oliwa, zawsze na wierzch  wypływa.

Poniżej przedstawiam korespondencję w tej sprawie. 

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334