Strona główna » Czy w budżecie powiatu sanockiego zabraknie pieniędzy do końca roku na realizację podstawowych zadań?

Czy w budżecie powiatu sanockiego zabraknie pieniędzy do końca roku na realizację podstawowych zadań?

W dniu 31 października br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sanoku, podczas której radni podjęli uchwały istotne dla budżetu powiatu. Niestety, nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia w lokalnych mediach. W relacji tv.podkarpacie.pl oraz esanok.pl  znalazło się wyłącznie sprawozdanie starosty oraz zarządu powiatu z okresu między sesjami (wygłoszone nota bene wyjątkowo niechlujnie), a także nieco groteskowa, wyrwana całkowicie z kontekstu sytuacja związana z wolnymi wnioskami radnych. Nie było natomiast informacji o istotnych dla mieszkańców powiatu w sprawach, które były przedmiotem obrad podczas sesji.

Radni koalicji, przy głosach sprzeciwu, podjęli uchwałę o zaciągnięciu przez powiat kredytu w wysokości 2 896 208 zł  na zabezpieczenie środków budżetowych do końca roku.

Radni wyrazili zgodę na obciążenie nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką na zabezpieczenie kredytu w wysokości 3.800 tys. zł, jaki zaciągnął szpital powiatowy w Sanoku, aby uzyskać płynność finansową.  Całkowite milczenie panuje w starostwie w kwestii przekształceń własnościowych szpitala, mimo pytań zadawanych w kuluarach przez radnych.

Do niektórych zadłużonych szpitali zgłaszają się „jacyś ludzie” z propozycją wykupu długów – ponoć zainteresowały się tym już odpowiednie służby.

Na oświatę w powiecie brakuje 3.800 tys. zł. Radni podjęli uchwałę o przekazaniu „na dziś” 650.382 zł, aby szkoły mogły normalnie funkcjonować.  Skarbnik powiatu Krystyna Chrząszcz liczy ponadto na wpływy z różnych źródeł, m.in. z rezerwy budżetowej (1.300 tys. zł) i 800 tys. zł z subwencji wyrównawczej. Jednakże zabraknie ostatecznie ok. 800 tys. zł na płace w oświacie i na opłaty za energię, i na inne wydatki.

Powiat wyremontował ponadto drogę Prusiek - Niebieszczany i obecnie trzeba zapłacić wykonawcom, tymczasem przekazanie funduszy unijnych na ten cel może zostać przesunięte na kwiecień przyszłego roku. W związku z tym powiat pewnie będzie musiał zaciągnąć kolejny kredyt.

Muzeum Historyczne w Sanoku właściwie może zamknąć swoją działalność, bo na koniec października brakuje już środków na funkcjonowanie do końca roku 2012. Pilnie muzeum potrzebuje 250 tys. zł na kotłownię i instalację bezpieczeństwa. Dyrektor Wiesław Banach zwrócił się do radnych Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki powiatu sanockiego o 100 tys. zł do końca br., aby muzeum mogło w miarę normalnie funkcjonować. Radni komisji jednogłośnie taki wniosek poparli i skierowali go do zarządu powiatu.

Radni przyjęli również uchwałę o zwiększeniu planu na obsługę długu publicznego (przy głosach sprzeciwu) o kwotę 721 923,00 zł. Smutne w tym wszystkim jest to, że zmniejszono wydatki w kwocie 370 733,00 zł, będące wkładem własnym do projektu RCRE w Sanoku „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – powiat sanocki”. Realizacje projektu przesunięto na rok 2013. Batalia o realizacje tegoż projektu trwa już dobrych kilka lat. Wydawało się, że wreszcie się udało. A jednak nie!

Podczas sesji padło pytanie odnośnie wydatków na wynagrodzenia w starostwie (oraz prośba o zestawienie porównawcze z rokiem 2010), z podziałem na liczbę etatów, stażów pracy, prac interwencyjnych i umów cywilnoprawnych. Złożył je radny Wojciech Pajestka.

Radny Tadeusz Nabywaniec sprostował, że nigdy nie zwracał się o udostępnienie protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku. Radny Tadeusz Nabywaniec od początku lipca br. nie może się doprosić od Roberta Pieszczocha, przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego, oraz od Adama Drozda, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku, protokołów kontroli wykonanych przez komisję rewizyjną za rok 2011, także za rok 2012 (do września 2012 r.) Na panu Adamie Droździe spoczywa obowiązek składania innformacji z przebiegu takich kontroli raz na pół roku. Powinien do chwili obecnej ucznić to trzy razy. Nie dopełnił swojego obowiązku ni razu, tym samym łamiąc prawo ustanowione przez radnych.

Na dzień 1 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Sanoku zatrudniono 103 osoby (101,5 etatu; dotyczy umów na czas nieokreślony i umów zawartych na czas ściśle określony).  W dniu 02 stycznia 2011 r. zatrudnienie w starostwie to 102 osoby (100,5 etatu; dotyczy umów stałych i umów terminowych)

Starostwo Powiatowe w Sanoku obecnie zatrudnia ponad 120 pracowników (dokładna liczba na dzień sesji nie jest znana. Niektóre osoby w starostwie pracują podobno na umowę zlecenie, by móc dalej prowadzić inną działalność, w tym medialną.

Zadłużenie powiatu na koniec roku 2012 prognozowane jest na  ok. 44 mln. zł.

(In.wł.)

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334