Strona główna » Czy Muzeum Historyczne w Sanoku otrzyma wsparcie finansowe na rok 2014 od Sejmiku Województwa Podkarpackiego?

Czy Muzeum Historyczne w Sanoku otrzyma wsparcie finansowe na rok 2014 od Sejmiku Województwa Podkarpackiego?

SANOK. Podczas sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 20 listopada br. Sebastian Niżnik, starosta sanocki, podał publicznie informację, że: „(…) po raz pierwszy od siedmiu lat nie znalazło się dofinansowanie dla naszego muzeum”. Chodzi oczywiście o dofinansowanie z budżetu Sejmiku Województwa Podkarpackiego dla Muzeum Historycznego w Sanoku. Ta informacja ukazała się w mediach.

W tej sprawie na jednym z sanockich portali głos zabrali radni: Grażyna Borek, członek zarządu powiatu, Waldemar Och, członek zarządu powiatu, Piotr Uruski, przewodniczący komisji oświaty, kultury i turystyki, Adam Drozd, przewodniczący komisji rewizyjnej. Wyrazili oni swoje zdanie w tej kwestii, wykazując duże zatroskanie sytuacją finansową muzeum w przyszłym roku, czyli 2014. Zaniepokojenie wykazało wielu internautów, komentując informacje. Rozgorzała dyskusja.

Jaka jest niedopowiedziana prawda? Po pierwsze, Muzeum Historyczne w Sanoku jest placówką kultury prowadzoną przez powiat sanocki i to na starostwie sanockim ciąży odpowiedzialność, by muzeum miało zagwarantowane pieniądze na normalną działalność przez cały rok.

Po drugie, Muzeum Historyczne w Sanoku, moim zdaniem, by móc normalnie funkcjonować, powinno mieć zagwarantowane środki na rok 2014 w wysokości ok. 2 mln zł. W projekcie budżetu powiatu sanockiego na ten rok została zapisana kwota zaledwie 700 tys. zł, co stanowi 35% potrzeb. Najpierw dobry gospodarz (starostwo sanockie) powinien zapewnić pieniądze w kwocie przynajmniej 80% pieniędzy niezbędnych, by kierować pretensje do samorządu wojewódzkiego.

Po trzecie, na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 8 grudnia 2010 r. Sławomir Miklicz, wówczas członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, podkreślił, że Muzeum Historyczne w Sanoku nie jest placówką wojewódzką (sic!). Zwrócił się wtedy z apelem do starosty sanockiego i członków zarządu, aby wystosowali odpowiednie wnioski do zarządu województwa o zawarcie umowy o współfinansowanie. Zadeklarował pomoc i wyraził nadzieję, iż starania zakończą się sukcesem. Nic z tego nie wyszło, choć Sławomir Miklicz pełnił bardzo ważną funkcję we władzach sejmiku wojewódzkiego.

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat (2007 – 2013) Muzeum Historyczne w Sanoku z budżetu województwa podkarpackiego otrzymało pomoc w wysokości 3 550 000 zł. Tylko raz (sic!) się zdarzyło, że taka pomoc finansowa była wpisana na etapie projektowania budżetu wojewódzkiego. W pozostałych przypadkach dopiero podczas kolejnego roku budżetowego pomoc finansowa dla sanockiego muzeum była udzielana.

Prace nad budżetem w Rzeszowie trwają. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Zaniepokojenie wśród społeczeństwa zasiał starosta sanocki i niektórzy radni. Mają prawo wypowiadać się publicznie. Taka ich służba. Czy jednak zrobili to w dobrej wierze? Czy chodziło im jednak o spowodowanie efektu medialnego i wykazania, że tak bardzo martwią się o sanockie muzeum?

Muzeum Historyczne w Sanoku to bardzo ważna placówka kultury. Odwiedzają ją turyści z kraju i wielu zakątków świata. Posiada cenne zbiory, prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i wydawniczą. W pełni zasługuje na to, aby każdego roku mieć zapewnione w odpowiedniej wysokości pieniądze. Tylko spokojne, rozważne działania mogą muzeum pomóc. Nerwowe – mogą zaszkodzić. I o tym dobrze wiedzą starosta i radni.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

Poniżej wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Powiatu w Sanoku z dn. 8 grudnia 2010 r., a w nim m.in. wypowiedzi Sławomira Miklicza, wówczas członka Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego ...


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334